Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24.03.2022

 

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới bằng việc đón nhận và trân trọng món quà sự sống. “Chúa Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm” (Lc 11,14). Tên quỷ đã đánh cắp giọng nói của người mà Chúa chữa lành. Nhiều lúc con cũng vậy, không thể nói nên lời vì sợ hãi hay xấu hổ. Hôm nay, nguyện xin Chúa Giê-su dẫn dắt để con không thất bại trong việc tìm ra con đường của chân lý và công bình. Con xin dâng việc làm hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐTC Phanxicô trong tháng này, là cổ võ một nền văn hoá sự sống, khi đối diện với những thách đố của đạo đức sinh học. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I start the day by recognizing and appreciating the gift that life is. “Jesus was casting out a demon that was mute” (Lk 11:14). This demon stole the voice of the person Jesus healed. I, too, often feel voiceless, either out of fear or shame. Today I will let Jesus guide me, and I will not fail to point the way to truth and justice. I offer the works of my day for the intention of Pope Francis this month, for the promotion of a culture of life in the face of bioethical challenges. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Con không tắm cho người phong cùi để lấy một triệu đô phải không? Mẹ cũng không, người phong cùi cần được tắm chỉ bởi tình thương.” (Mẹ Têrêsa Calcutta). Sự tốt lành và lòng quảng đại bao hàm sự chăm sóc, lòng thương xót và sự ân cần. Người tốt lành chăm sóc tha nhân và chú tâm đến hạnh phúc của họ. Điều này thể hiện ở nhiều khía cạnh: từ những cử chỉ đơn sơ khi nhường ghế trên xe bus đến những hành động vị tha thực sự. Nụ cười và ân cần cũng là một phần của điều đó. Những ai thực hành sự tốt lành hạnh phúc hơn, cũng như khi họ có nhiều động lực để biểu hiện những hành động tử tế và bày tỏ lòng biết ơn.

WITH JESUS DURING THE DAY

“Wouldn’t you bathe a leper for a million dollars? Neither would I. Only out of love can a leper be bathed” (St Teresa of Calcutta). Kindness and generosity include care, compassion, and kindness. The kind person takes care of others, is interested in someone’s well-being. This is manifested in many ways: from the simple gestures of giving up your seat on the bus to acts of true selflessness. Smiles and kindness are also part of it. The person who practices kindness is happier, as they are more motivated to demonstrate kind behaviors and express gratitude.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng đọng tâm hồn và suy nghĩ của mình. Con biết ơn vì ngày sống hôm nay. Con đã đặt yêu thương của mình ở đâu trong suốt một ngày? Có ai làm con cảm thấy yêu thương nhiều hơn và tốt lên hay không? Liệu con có gặp khó khăn hay muốn gắn bó với ai hay chưa? Xin giúp con biết cân chỉnh những đòi hỏi của yêu thương là con đường dẫn đến tự do và viên mãn. Con có thể làm gì khác biệt để trưởng thành trong sự tự do, để yêu thương nhiều hơn và tốt hơn nữa? Con ghi chú những điều con nhận ra. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I calm my heart and thoughts. I am grateful for this day. Where did I put my love throughout the day? Is there anyone I could have loved more or better? Do I have difficulty or attachment with someone? Adjusting to love’s demands is a path to freedom and fulfillment. What can I do differently to grow in freedom, to love more and better? I take note of what I find. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao