Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24/05/2022

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con đón nhận ngày mới với lòng biết ơn và đặc biệt chào đón sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong mọi điều con sống hôm nay. “Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.” (Ga 16,7). Người nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần nơi những cử chỉ cụ thể từ những người loan truyền bình an và an ủi cho con. Những cử chỉ nào của con đã loan truyền Chúa Thánh Thần đến cho tha nhân? Là niềm hân hoan, sự bình an hay sự khích lệ? Xin cho con biết để tâm đến những món quà của Chúa Thánh Thần và loan truyền chúng khắp mọi nơi con bước đến. Con xin dâng ngày sống để cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive the new day with a grateful heart and especially welcome the presence of the Holy Spirit in what you live today. “If I do not go, the Defender will not come to you, but if I go, I will send him to you” (Jn 16:7). He recognizes the presence of the Spirit of the Lord in the concrete gestures of people who transmit peace and comfort to you. What gestures of yours communicate the Spirit of the Lord to others? Joy, peace, encouragement? Make a resolution to live in attentiveness to the gifts of the Holy Spirit and communicate them wherever you are today. Offer the day for the prayer intention of the month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Ngày hôm nay của con như thế nào? Khoảnh khắc nào con đã nhận ra sự hiện diện của Chúa? Con suy ngẫm cách con đáp lại Chúa trong hôm nay. “Các bạn trẻ, đừng để thế giới kéo mình vào việc chia sẻ những điều không tốt hay hời hợt. Con có thể đi ngược lại với hiện tại và chia sẻ Chúa Giê-su để lan toả niềm tin mà Người đã trao cho con.” (ĐTC Phanxicô). Xin cho con biết đổi mới lời cam kết để loan truyển Chúa Giê-su đến với cuộc sống của con. Nguyện xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt con và người người trẻ trở nên những chứng nhân hân hoan cho Tin Mừng. Con quay lại ngày sống và hằng suy ngẫm những điều này.

WITH JESUS DURING THE DAY

How are is your day going? At what moments do you recognize the presence of the Lord? Look at your heart and how you have responded to the Lord today. “Young people, don’t let the world drag you into sharing just what is bad or superficial. You are able to go against the current and know how to share Jesus to communicate the faith that he gave you” (Pope Francis). Renew your commitment to communicate Jesus in your environments. Ask the Holy Spirit to inspire you and young people to be joyful witnesses of the Gospel. Return now to your day with all this in mind.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con ý thức về cảm nhận của mình trong giây phút này. Con biết ơn vì những điều bé nhỏ khiến con tràn ngập niềm vui và hy vọng. Con nhìn vào bức tranh toàn cảnh của tất cả mọi thứ mà con đã trải qua hôm nay. Con đã chọn lựa cuộc sống cho riêng mình chưa? Con đã yêu thương mọi người chưa? Hay con đã bị giam cầm trong tâm trạng tồi tệ và tức giận? Con tâm sự với Chúa và cam kết bản thân luôn sống cách chọn lựa, đón nhận, giúp đỡ, phục vụ và luôn mỉm cười. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

Be aware of how you feel now. Be grateful for the little details that filled you with joy and hope. Look at the bigger picture of all that you have experienced today. Have you chosen life? Have you loved? Or have you been fixated in a bad or angry mood? Talk to God and commit yourself for tomorrow to choosing life, to embrace, help, serve, and smile. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao