Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24/06/2022

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trong tâm tình của ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giê-su, con dâng lời tạ ơn Cha vì trái tim của Người Con Ngài hết mực yêu dấu. “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.” (Lc 15,6) Chúa Giê-su yêu thương từng con chiên và tất cả đàn chiên của Người. Trong ngày hôm nay, con quyết tâm cố gắng để trái tim mình gần lại bên Người, và từ đó yêu mến mọi người xung quanh con hơn. Con xin dâng những việc con làm ngày hôm nay theo ý cầu nguyện của ĐGH trong tháng này. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

On this day of the Solemnity of the Heart of Jesus, I thank the Lord for the heart of his Son. “Rejoice with me, for I have found my sheep that was lost” (Lk 15:6). Jesus loves each and every one of his sheep. Throughout this day, I will try to bring my heart closer to his, and from him to love all those around me. I offer the works of this day for Pope Francis’ intentions for this month. Glory Be

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Thánh Tâm Chúa Giêsu mời gọi chúng ta học từ Thiên Chúa, để chính mình trở nên của ăn sẵn sàng phục vụ tha nhân, đặc biệt là với những gia đình nghèo khó.” (ĐGH Phanxicô, 12/06/2015)

WITH JESUS DURING THE DAY

“The Sacred Heart of Jesus invites us to learn from the Lord who became food, so that everyone can be even more available to others, serving the needy, especially the poorest families.” (Pope Francis, June 12, 2015)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại ngày sống của mình, suy ngẫm lại những việc con đã làm và những điều con cảm thấy biết ơn. Con chú ý đến những khoảnh khắc mới mẻ đã mang đến ánh sáng mới, hiểu biết mới cho con, những cuộc gặp gỡ và những người đến với con như một dấu chỉ của niềm hy vọng mới, một nhận biết mới và khát khao mới. Chúa đã mang đến những tin gì cho con? Con ghi ra giấy những điều con nhận thấy được. Con muốn làm mới những điều gì tiếp theo? Con đặt ra một mục đích và hoàn thành nó. Nguyện xin Chúa giúp đỡ con vào những ngày kế tiếp. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I review the day. I bring to my heart what I have lived and I am grateful. I pay attention to those moments that were new, that brought me a new light, new understanding, the encounters and people that were a sign of new hope, a different way of feeling, and new desires. What news from God did they bring me? I take note of what I find. What do I want to renew going forward? I fulfill a purpose. I ask for help for the new day. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao