Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24/06/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Thiên Chúa đang đưa đôi tay của Ngài để cùng con bắt đầu một ngày mới. Con nắm giữ lấy tay Ngài với sứ mệnh truyền giáo của mình giống như Thánh Gioan Tẩy Giả đã làm. “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.” (Lc 1,57-66) Nếu Thiên Chúa đang ở cùng con, thì việc yêu tha nhân là điều chắc chắn. Các nạn nhân và gia đình của họ, cách đặc biệt, cần con cầu nguyện và hành động từ tình yêu của con. Ngày hôm nay con dự định sẽ làm những gì? Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

The Lord gives you his hand to start the day. Take hold of Him to start it with his own missionary impulse, just as John the Baptist did. “What, then, will this child be?’ For surely the hand of the Lord was with him.” (Lk 1: 57-66). If God is with you, loving others will certainly come with it. The victims of torture and their families, especially, need your prayers and your acts of love. What do you plan to do today? Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Nhân ngày mừng lễ sinh nhật của thánh Gioan Tẩy Giả, con nghỉ ngơi bên chân Chúa Giêsu. Gioan là vị tiên tri vĩ đại nhất, nhưng lại phải chịu đau khổ dưới tay của một bạo chúa, kẻ ngạo mạn tự cho rằng mình có quyền trên sự sống và cái chết. Cũng vậy, ngày nay, nhiều người phải chịu tra tấn bởi những kẻ không biết tôn trọng tính thánh thiêng của sự sống. “Trong mắt Thiên Chúa, mạng sống con người là quý giá, thiêng liêng và bất khả xâm phạm… Bởi thế, nếu ai coi thường, xúc phạm, hay thù ghét một ai đó, thì chính là giết người” (ĐGH Phanxicô). Những lời này để lại suy tư gì trong con? Trong tâm tình quyết tâm hướng về tình yêu đích thực, con trở lại với nhịp sống hằng ngày.

WITH JESUS DURING THE DAY

On this feast of the birth of Saint John the Baptist, rest at the feet of Jesus. He was the greatest of the prophets, and yet he suffered at the hands of a tyrant who believed he was the owner of life and death. Today many people suffer torture from those who do not respect the sacredness of life. “In the eyes of God, human life is precious, sacred and inviolable… Look, if you despise, if you insult, if you hate, this is murder” (Pope Francis). What question does this bring up in you? Reorient your afternoon towards true love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Hôm nay là lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, con cảm tạ Chúa vì những ai đã gọi con bằng tên riêng của mình, và nhận ra phẩm giá của con. Con xin Chúa tha thứ cho tội lỗi tận căn của con, như Dacaria, vốn đã khóa miệng lưỡi con lại, và con nài xin ân sủng để con trở thành khí cụ tình thương của Ngài. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Today, on the Nativity of John the Baptist, I thank the Lord for the people who are able to call me by my name, recognizing my dignity. I ask your forgiveness for this radical sin that, like Zechariah, blocks my mouth and tongue, and I ask for the grace to be a tool of God’s mercy. Hail Mary.