Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24/07/2022

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con đón nhận một ngày mới như thế nào? Lạy Chúa, xin cho lòng con được rộng mở mà đến với Cha Trên Trời để xin Ngài mọi sự con cần cho ngày sống được vẹn toàn. “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11, 9). Thiên Chúa ban cho chúng ta “điều đặc biệt ấy… điều mà lương tâm của ta không dám cầu xin” như lời ĐGH Phanxicô. Lạy Cha, Ngài thừa biết chúng con cần gì, nhưng Ngài muốn con chạy đến bên Ngài, bày tỏ những ước muốn của con với Ngài. Xin cho con trong buổi sáng này biết tự tin chạy đến và cầu xin Cha, đặc biệt cho ý cầu nguyện của tháng này. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

How do you start your day? Open your heart and ask the Father for what you need today to live fully. “Ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you, because whoever seeks finds, to whoever knocks it will be opened” (Lk 11:9). The Lord gives us “that extra… what our conscience does not dare to ask for” as the Pope says. He knows what we need, but he wants us to express our desire to him. Take some time this morning to confidently ask your Father and ask especially for this month’s prayer intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nhìn về cõi lòng mình. Ngày hôm nay đang diễn ra như thế nào? Trong khoảnh khắc nào con nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa? “Bằng món quà là tuổi già, Thiên Chúa Cha cho chúng ta thời gian để đi sâu hơn vào sự hiểu biết Ngài, bước sâu hơn vào Thánh Tâm Chúa và trao ban bản thân ta cho Ngài” (ĐGH Phanxicô). Con trân trọng những bậc cao niên trong đời sống thường nhật của con, và con đề cao sự khôn ngoan qua năm tháng, cùng sự dấn thân quảng đại trong suốt đời họ. Lạy Chúa, con xin dâng phần còn lại của ngày sống này để cầu nguyện cho họ.

WITH JESUS DURING THE DAY

Look at your heart. How are you doing today? In what moments do you recognize the presence of the Lord? “By granting old age, God the Father gives us time to deepen our knowledge of him, our intimacy with him, to enter more and more into his heart and give ourselves to him” (Pope Francis). Appreciate the older people in your daily life and value in them the wisdom of the years and the generous dedication throughout their lives. Offer what remains of the day for them.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhớ lại mọi sự trong ngày sống này, cảm tạ Cha vì đã ban cho con những hồng ân trọng đại. Buổi sáng này của con như thế nào? Liệu con có buồn bã hay cô đơn cả ngày dài chăng? Con đã ứng xử như thế nào? Xin cho con được tâm tình với Chúa là Cha về những lúc khó khăn và xin dâng trọn chúng vào bàn tay nhân từ của Chúa, để nhờ Ngài những khó khăn đó của con trở nên có ý nghĩa phục vụ cho tha nhân. Xin Chúa ban ơn giúp con thực hiện mục đích này. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

Pick up the day. Give thanks for some special grace received. Look at your feelings. How were you this morning? Did you feel sad or lonely throughout the day? How did you react to? Talk to your Father about those difficult moments and give them to him so that he can transform them into service to others. Set a purpose and ask God for help to carry it out. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao