Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24/10/2022


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

 

Hôm nay, con cảm thấy được Chúa đón nhận, giống như bao lần khác, mỗi khi con cần đến Ngài, Ngài đều đón nhận con. Trong giờ cầu nguyện này, con nhận ra, Ngài đang quan tâm đến những nhu cầu của con, giống như Ngài đã quan tâm đến người phụ nữ còng lưng trước khi bà ấy nài xin Ngài. “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!” Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.” (Lc 13,10-13). Lạy Chúa, Ngài muốn chữa cho con khỏi điều gì? Con có để Ngài đặt tay lên con không? Con xin dâng ngày hôm nay và xin ơn Chúa để thái độ của con phản ánh một Giáo Hội luôn chú ý đến nhu cầu của người khác. Lạy Cha chúng con

 

WITH JESUS IN THE MORNING

Today I feel welcomed by the Lord, as I always do when I need him. In this time of prayer, I recognize that He is attentive to my needs, as he was with the bent woman before she asked him. “‘Woman, you are set free of your infirmity.’ He laid his hands on her, and she at once stood up straight and glorified God.” (Lk 13: 10-13). What in me do you want to heal Lord? Would I let Him put his hand on me? I offer my day and ask for the grace that my attitudes reflect a church attentive to the needs of others. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

 

Con dừng lại một chút để nhìn lại những gì mình trải nghiệm, để hy vọng nhận ra những hoạt động của Chúa nơi con. Chúa đã làm gì trong con hôm nay? “Từ ngữ ‘thương xót’ và ‘khoan dung’ có nghĩa là chúng ta cảm nhận được nỗi đau khổ của người khác, và chúng ta được thúc đẩy từ bên trong, vì tình yêu thương, mà hành động thay cho họ. Đó là một chuyển động đến từ bên trong, từ tình thương, từ tấm lòng, và từ trái tim. Đây chính xác là những gì chúng ta thấy nơi Chúa Giê-su.” (Bước 8, Đường Con Tim). Con muốn sẵn sàng trên hành trình này, để Chúa giúp con tham gia vào sứ mệnh thương xót của Ngài dành cho thế giới, và trở nên chứng nhân cho một Giáo Hội hiệp hành.

WITH JESUS DURING THE DAY

I stop for a moment to review what I have experienced hoping to recognize the actions of the Lord in my day. What has the Lord done in me today? “The words “compassion” and “mercy”,… mean that we feel the suffering of others and are inwardly pushed, out of love, to act on their behalf. It is a movement that comes from within, from the bowels, from the womb, from the heart. It is what we see in Jesus.” (Step 8, CC) I want to be available on this journey, so that the Lord helps me to participate in his mission of compassion for the world, and to witness to a synodal church.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Giờ đây, con để cho tâm trí hồi tưởng lại tất cả những gì mình trải qua ngày hôm nay, và chuẩn bị tâm hồn để khép lại ngày sống. Con muốn cảm ơn Cha về điều gì? Con nhìn vào những người mình đã gặp hôm nay, qua các cuộc gặp gỡ và các tình huống khác nhau. Vậy con có cảm xúc và suy nghĩ gì? Và con có nhận ra tiếng nói của Chúa trong những điều con đã trải qua không? Thật tốt lành nếu con phân định được từng bước đi để tiến về phía trước. Lạy Cha, xin ban cho con ân sủng ấy, và giờ đây con xin được nghỉ ngơi trong Ngài. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Let all that you experienced today parade through your mind, and prepare your heart to close the day. What do you want to thank the Father for? Look at the people who crossed your day in your encounters and different situations. What feelings and thoughts do you have? Can you recognize the voice of God in everything you experienced? It is good to discern your steps in order to move forward. Ask for this grace and give your rest to the Lord. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao