Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24/12/2021

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Đêm nay là đêm Giáng sinh: hãy sẵn sàng bước gần đến máng cỏ với những người chăn cừu ở Bê-lem và với toàn thể Giáo hội. “Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.” (Lc 2,10-11). Hãy hô vang thông điệp về niềm vui Cứu chuộc và Đấng đang đến sẽ thay đổi câu chuyện cuộc đời của mọi người. Con sẽ chuẩn bị cho đêm nay như thế nào? Những ai xung quanh con cần tổ chức một lễ Giáng sinh khác đi? Con xin dâng ngày của con và cầu nguyện theo ý định trong tháng 12 này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Tonight is Christmas Eve: get ready to enter the manger with the shepherds of Bethlehem and with the whole Church. “Do not be afraid. I bring you good news, which will cause great joy to all the people: today a Savior has been born to them, in the city of David, who is the Messiah, the Lord ”. Lk 2:10. Echo this message of joy that changes the course of everyone’s life story. How will you prepare for this day? Who around you needs to celebrate a different Christmas? Offer up your day and pray for the intention of the month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chiều nay, con lắng nghe trái tim của mình theo những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Tại Bê-lem, chúng ta khám phá ra rằng sự sống của Thiên Chúa chạy qua huyết quản của nhân loại. Nếu chúng ta nắm lấy nó, câu chuyện sẽ thay đổi từ mỗi chúng ta. Bởi vì khi Chúa Giêsu thay đổi trái tim của chúng ta, trọng tâm của cuộc sống không còn là cái tôi đói khát và ích kỷ của chúng ta nữa, mà là Ngài, Đấng được sinh ra và sống từ tình yêu thương (ĐTC Phanxicô). Trọng tâm cuộc sống của con là gì? Con quyết tâm sống trọn một Mùa Giáng sinh trong tình yêu. Con có thể nghĩ ra hành động nào để giúp đỡ cho bất kỳ ai cần con giúp? Con xin cầu nguyện cho các giáo lý viên, và đặt họ nơi Chúa Hài Đồng đêm nay.

WITH JESUS DURING THE DAY

This afternoon, listen with your heart to the words of Pope Francis: “In Bethlehem we discover that the life of God runs through the veins of humanity. If we embrace it, the story changes from each one of us. Because when Jesus changes our hearts, the center of life is no longer my hungry and selfish self, but He, who is born and lives out of love (Pope Francis). What is the center of your life? Live a Christmas in love. What action can you think of to give to whomever needs it? Pray for catechists, placing them with the Child tonight.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

           Con bước vào mà đón nhận sự bình an của Đấng Cứu Thế đã ra đời mang lại. Hãy chiêm ngưỡng khung cảnh ở Bê-lem. Viễn cảnh này nói với con điều gì? Con đã sống để mong chờ và ghi nhớ sự ra đời của Chúa Giê-su, cùng thông điệp mà Ngài mang lại cho con chưa? Con có chia sẻ thông điệp về tình yêu thương của Thiên Chúa với người khác không? Nếu con cần hòa giải với ai đó, đừng trì hoãn. “Một đứa trẻ đến trong thế giới, yếu ớt và mỏng manh, để chúng ta có thể dịu dàng nhận ra những yếu đuối của chính mình. Không chỉ vậy, mà còn để chúng ta có thể khám phá ra một điều quan trọng: như ở Bê-lem, Thiên Chúa muốn làm những điều lớn lao qua sự nghèo khó nơi linh hồn của chúng ta.” (ĐTC Phanxicô). Bắt đầu lại vào ngày mai, xin cho con được hoán đổi trong tình yêu. Con ghi lại giải pháp của mình để có thể thực hiện điều Chúa muốn. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Enter into the deep peace that the birth of Christ brings. Contemplate the scene in Bethlehem. In what way does it speak to you? Have you lived out this day keeping in mind the birth of Jesus and the message it brings you? Do you share this message of God’s love with others? If you need to reconcile with someone, do not delay. “A child comes into the world, weak and fragile, so that we can tenderly recognize our own weaknesses. Not only that, but also so that we can discover something important: like in Bethlehem, God wants to do great things through our spiritual poverty” (Pope Francis). Start again tomorrow renewed in love. Take note of your resolution to do so. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao