Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/05/2022

 

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con đón chào ngày mới với niềm vui và tâm tình biết ơn. Con sẵn sàng công việc của mình cho Nước Trời. “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến” (Ga 16,13). Những cử chỉ của con cho biết những gì con nuôi dưỡng trái tim mình. Con có dành chỗ cho Chúa trong cuộc sống của con không? Những từ ngữ và hành động của con biểu lộ sự dồi dào hay khô cằn trong lối sống của con. Con xin dành chỗ cho Chúa ngự đến, và dâng lên Ngài ngày sống này để người trẻ cũng dâng lên Chúa một phần trong cuộc sống của họ. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome the new day with joy and a grateful heart. Get ready to work for the Kingdom of the Lord. “When he comes, the Spirit of truth, he will guide you to the fullness of truth. Because he will not speak on his behalf, but he will say what he has heard ” (Jn 16:13). Our gestures communicate what we feed our hearts with. Do we make room for the Lord in what we live? Our words and actions are revealing of the abundance or scarcity that inhabits us. Make a place for the Lord and offer up your day so that young people also give him a part in their lives. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi để gặp gỡ Chúa trong buổi tối này. Duy chỉ Ngài là nguồn gốc và là đầu máy của một cuộc sống trọn vẹn. “Bạn sẽ không biết được sự sung mãn đích thực của tuổi trẻ nếu bạn không tìm thấy một người bạn tuyệt vời mỗi ngày, nếu bạn không sống trong tình bạn với Chúa Giêsu” (ĐTC Phanxicô). Chúa chiếm vị trí nào trong những quyết định, giải trí, thị hiếu của con? Con quay lại công việc của mình, thay đổi để được Thánh Thần Chúa hướng dẫn con. Con làm mới lại lời cầu nguyện cho những người trẻ như ý chỉ của tháng này.

WITH JESUS DURING THE DAY

On this afternoon take a break to meet Jesus. Only he is the source and engine of a full life. “As much as you live and experience, you will not reach the bottom of youth; you will not know the true fullness of being young if you do not find a great friend every day, if you do not live in friendship with Jesus” (Pope Francis). What place does the Lord have in your decisions, entertainment, tastes? Return to your afternoon, resvolving to allow the Spirit of the Lord to guide you. Renew your daily offering for young people.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại ngày sống. Con biết ơn vì những khoảnh khắc cho con sự an bình và niềm vui. Con ghi nhớ và tận hưởng chúng lần nữa. Con cầu xin Chúa chỉ con những thách thức mà con đang phải đối mặt hôm nay. Con đã đáp lại chúng thế nào? Con có hành động cách tự do, yêu thương, hy vọng và tin tưởng vào điều con đang sống không? Hay con đã cảm thấy bồn chồn? Con học hỏi từ những gì con trải qua hôm nay. Lạy Chúa, nguyện xin Ngài ban ơn mà con sẽ cần để hành động với sự tự do trong tâm hồn vào ngày mai. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

Look back at the day. Be grateful for the moments that have given you peace and joy. Remember them and enjoy them again. Ask God to show you what challenges you faced today. How did you respond to them? Did you act freely, feeling love, hope, and trust for what you lived? Did you feel restless? Learning from what you have experienced today, ask for the grace that you will need to act with inner freedom tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao