Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/07/2022

 

 

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, xin cho con được rộng mở lòng mình và chuẩn bị cho ngày sống này với tâm tình phục vụ trong mọi sự. “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em” (Mt 20, 26). ĐGH Phanxicô nhắn nhủ “Bên bờ vực ngã sống, có những người đàn ông và những người phụ nữ như chúng ta, có những người già và trẻ em với ánh nhìn mong chúng ta giang tay ra giúp đỡ”. Xin Chúa cho ngày sống này của con đừng kết thúc khi không có lấy một cử chỉ nho nhỏ phục vụ anh chị em con, nguyện dâng mọi sự lên Chúa vì ý cầu nguyện của tháng này. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Open your heart to the Lord and prepare to live this day with an attitude of service in everything. “Who among you wants to become great, let him become a servant of others; and whoever wants to be the first, let him become a servant of others” Mt 20:26. “On the edge of the path of life there are men and women like us, there are old people and children who ask us, with a look, that we give them a hand” Francis tells us. May the day not end without you having served others with simple gestures, make your offering to the Lord for the prayer intention of the month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con bước chậm lại và tự vấn lòng mình: Con đã sống đời phục vụ như thế nào? Nếu con sống để phục vụ, sự nhạy cảm để nhận thấy và chào đón những cử chỉ phục vụ của anh chị em con dù có nhỏ bé giản đơn đến đâu cũng sẽ được rèn giũa, nhất là những anh chị em đang ở tuổi xế chiều. Việc phục vụ cũng giúp họ cảm thấy bản thân vẫn còn hữu dụng và tiếp tục sẻ chia những tài năng của họ cho mọi người. “Đây là thời điểm để chuẩn bị bản thân cho sứ vụ làm lan tỏa Thần Khí Chúa trong anh em với lòng tin tưởng của trẻ thơ. Nhưng đây cũng là thời gian để làm mới lại việc sinh sản” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, xin cho ngày hôm nay của con được khởi động lại theo tâm tình này.

WITH JESUS DURING THE DAY

How have you lived your attitude of service? Pause to gauge your heart. If you live to serve, you will train your sensitivity to welcome the service of your brothers, however small and simple it may be, especially those who are in the twilight of life. It also helps older people feel useful and continue to share their talents with others. “This is the moment to prepare ourselves to deliver our spirit in your hands, definitely, with the trust of the children. But it is also a time of renewed fertility” (Pope Francis). Restart your day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con bình tâm khi ngày dần kết thúc. Con nhớ lại những sự việc đã qua. Ngày sống này của con như thế nào? Con để lòng mình ở nơi đâu? Con có luôn sẵn lòng giúp đỡ và phục vụ anh chị em? Tình yêu của con trong sứ vụ và việc phục vụ như thế nào? Lạy Cha, xin cho con mau nhận biết rằng điều quan trọng không phải là những việc con làm, mà là tình yêu mà con đặt để vào trong từng việc làm ấy. Con ghi xuống một mục đích nhằm cải thiện việc phục vụ của mình với anh chị em. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm down as the day falls. Pick up what you’ve lived. How was your day? Where have you put your heart? Were you available to help and serve your brothers? How has your love been in the task and service? It’s not about what you do but about the love you put into it. Write down a purpose to improve in the service to your brothers. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao