Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/09/2022
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con đặt mình trong bàn tay của Cha, để bắt đầu ngày mới hôm nay. Và trong tâm tình cảm tạ, con xin hiến dâng chính con, và lắng nghe lời Chúa. “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no” (Lc 16, 19-21). Vậy ngày hôm nay, La-da-rô cầu xin điều gì nơi cánh cổng trái tim con? Con nhìn lại nơi gia đình, nơi làm việc, và nơi những người con thường xuyên gặp gỡ. Ắt hẳn, đâu đó sẽ có một ai đó cần đến thời gian, một nụ cười, một lời động viên, giúp đỡ của con.

WITH JESUS IN THE MORNING

Start your day putting yourself in God’s hands, thanking him, giving yourself, listening to him. “There was a rich man who…had lavish banquets. At his door, covered with sores, lay a poor man named Lazarus, who longed to be satisfied with what fell from the rich man’s table. Luke 16:19-31. What Lazarus begs today at the gates of your heart? Look in your family, at work, among those you frequent, surely there is someone who needs your time, your smile, a word of encouragement, help. Dare to bet on the life of his brother, and thus commit to this month’s challenge. Jesus is counting on you today. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành một nơi để nghỉ ngơi cùng Chúa Giê-su. Con hít thở thật sâu và nhìn nhận lại cả cơ thể, cảm xúc và trái tim của mình. ĐGH Phanxicô dạy chúng con cách thức thúc đầy cuộc sống của anh chị em mình, đó là “Giống như điều răn ‘Chớ giết người’ đặt ra một giới hạn rõ ràng để đảm bảo giá trị của sự sống con người, ngày nay chúng ta phải nói không với một nền kinh tế loại trừ và bất bình đẳng” Những lời dạy của ĐGH nói với con những điều gì? Liệu có một ai bị loại trừ khỏi lòng yêu thương của con không? Bằng một tình yêu cụ thể, con chiến đấu vì sự sống và cố gắng hết sức để mang tình nhân loại đến những người xung quanh.

WITH JESUS DURING THE DAY

Give yourself a space to rest with Jesus. Take a deep breath and register with your body your feelings and your heart. Pope Francis teaches us concretely to promote the life of our brothers: “Just as the commandment “not to kill” sets a clear limit to ensure the value of human life; today we have to say “no to an economy of exclusion and inequity .” What does Francis’ words say to you? Is there someone who is excluded from your affection? Is there room for sharing in your consumption of the resources at your disposal? With concrete love, fight for life and do your best to humanize those around you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhẹ nhàng bước vào sự tĩnh lặng vào lúc chiều tàn. Con xin tỏ lòng cảm tạ vì những món quà mà Chúa đã trao ban cho con: những con người xung quanh, tài năng của con, những của cải vật chất. Hôm nay, điều ưu tiên của con là gì? Con đã cố gắng tìm kiếm điều gì nơi thành công, thời gian, hạnh phúc và của cải tiền bạc của con? Những thứ đó là để cùng chia sẻ với mọi người, hay chỉ dành riêng cho mình con thôi? Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ khi con chỉ biết tìm kiếm cho riêng bản thân mình. Con quyết tâm ngày mai con có thể mang tình nhân đạo đến thế giới này, thêm một chút nữa, bằng tình yêu và sự phục vụ của con dành cho người nghèo. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Gently enter the stillness of the declining day. Be grateful for every gift that the Lord has given you: the people, your talents, your material goods. What were your priorities today? What did you try to earn today in your successes, in your time, in your happiness, and in your money. Was it to share or was it for you alone? Ask for forgiveness if you only sought for yourself and make a resolution so that tomorrow you can humanize this world a little more with your love and service towards the poor. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao