Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/11/2021

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con dâng ngày mới lên Thiên Chúa và để cho sứ mạng của Ngài chỉ lối cho con. “…Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21,28) Khi những sợ hãi ập đến, con thường rất dễ rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Trong mọi biến cố, luôn có một đích nhắm dẫn đến cuộc sống tốt đẹp hơn. “Cội rễ của đời ta là trong Chúa Kitô, nơi Người là sức mạnh để chúng ta đối đầu với những vấn nạn đang chờ đợi trong thời khắc khủng hoảng” (ĐTC Phanxicô). Làm thế nào để con có được sự xác tín ấy trong ngày hôm nay? Con xin dâng hôm nay và cùng hiệp thông cầu nguyện theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Surrender your day to the Lord and allow yourself to be driven by his mission. “…when these signs begin to happen, stand erect and raise your heads because your redemption is at hand” (Lk 21:28). It is easy to fall into despair when collective fear gets in your head. In all that happens, there is a central aim that leads to a greater good. “The roots of our life are in Christ, in him is our strength to confront difficult problems that await us in times of crisis” (Pope Francis). How will you make this confidence today? Offer up your day and pray for the monthly intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi để suy ngẫm và thăm dò trái tim mình: “Đâu là những cội rễ sâu xa nhất đã nâng đỡ cho con trong những lúc đau khổ? Điều gì mới thực sự quan trọng và cần thiết? Câu trả lời có thể là một dấu hiệu đáng báo động rằng con cần suy ngẫm nhiều hơn về điều này. Đã đến lúc phải quyết định điều gì là quan trọng để chúng ta có thể hướng cuộc sống của mình theo một hướng đổi mới, sự đổi mới trong Thiên Chúa, Đấng là sự nâng đỡ và là cùng đích của chúng ta.” (ĐTC Phanxicô). Con sẽ đặt niềm tin vào điều gì hoặc vào ai? Những tử tưởng nào đang chuyển động trong tâm hồn con? Con phải xây dựng ngôi nhà của mình trên nền tảng vững chắc hầu có thể giúp đỡ hữu hiệu hơn cho những anh chị em đang phải vật lộn với những căng thẳng cuộc sống.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break to reflect inwards and recenter your heart: “Where are our deepest roots that sustain us in times of torment? What is truly important and necessary? The answer to this may be an alarming sign that we need to reflect more on this topic. It is time to decide what is important so that we can direct our lives in a renewed way, one renewed in God, our support and our goal” (Pope Francis). In what or whom are you going to place your trust? What movements do this awaken within you? Make your home on the solid ground so as to better help those struggling with anxiety.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

         Con nhìn lại ngày sống. Con nghĩ về cách Chúa nhìn con và quan tâm đến con. Con đã trải qua một ngày như thế nào? Con có luôn ý thức rằng Chúa luôn đồng hành trong mọi hoạt động và công việc của con? Hôm nay con có dành thời gian cho việc cầu nguyện hay chưa? Hoặc con có trò chuyện với Chúa qua công việc hàng ngày? Con có nghỉ ngơi để cảm nhận sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa ở cùng con không? Con biết ơn Chúa vì tình yêu mà Người dành cho con trong cuộc sống và lên kế hoạch dành những thời khắc cầu nguyện vào ngày mai. Bằng cách này, con có thể hướng lòng mình lên Chúa và dâng đôi tay phục vụ. Con cầu nguyện cho những ai đang cảm thấy nản lòng. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Review your day. Think about how God sees you and cares for you. How did you experience the day? Did you keep in mind that God accompanied you through all your activities and tasks? Did you dedicate time for prayer? Did you converse with the Lord through your daily tasks? Did you take a break every once in a while to see his loving presence accompanying you? Be thankful for this love in your life and plan out times for prayer tomorrow. This way, you can raise your heart to God and offer your hands in service. Pray for those who are feeling discouraged. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao