[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 25-11

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khởi đầu một ngày mới, con biết ơn tất cả những ai đã cho con cảm nghiệm về cuộc sống này. Có những người gây nhiều chú ý ồn ào bởi những gì họ bố thí cho người khác và kiêu căng tự mãn về điều đó. Lạy Cha, xin giúp con quảng đại cách kín đáo để biết cho đi những thứ đôi khi ngay cả chính con cũng đang thiếu thốn, chẳng hạn như trao đi tiếng cười khi lệ muốn tuôn rơi, sẻ chia thức ăn khi lòng còn cồn cào và dành thời gian cho người khác ngay cả khi con chẳng có nhiều. Con xin dâng mọi việc của ngày hôm nay lên Cha để cầu nguyện cho sự đối thoại và hoà bình ở vùng Cận Đông. Sáng danh Đức Chúa Cha…
WITH JESUS IN THE MORNING
At the beginning of this day I want to thank all the people who were for me an example of life. There are those who make a great deal of noise from what is left to others in an attitude of vanity. Give me, Lord, that discreet generosity that leads me to give even what I sometimes lack. For example, laughter, when there is a desire to cry or food when I am hungry and time for others when it do not have much. I offer the works of this day for the intention of this month, so that there will be dialogue and peace in the Near East. Glory Be…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Từ khiêm tốn xuất phát từ chữ “humus”, trong tiếng Ý nghĩa là đất. Những lề thói kiêu căng, khoác lác, tự cao, tự mãn luôn ẩn nấp đâu đó xung quanh chúng ta, chúng luôn chờ đợi những cơ hội để nuốt chửng chúng ta.
Ở lại trong Thiên Chúa và nơi sự đơn sơ của con tim đủ khiến tôi nhìn lại chính mình, và nhận ra tất cả những gì tôi có đều là những món quà quý giá nhất đến từ Thiên Chúa. Tất cả những gì tôi có đều là tặng phẩm, tôi trao lại nó với tất cả niềm vui, cùng với niềm tin chắc rằng một khi tôi càng phát huy tài năng của mình, Thiên Chúa sẽ càng trao phó mọi việc cho tôi.
WITH JESUS DURING A DAY
The word humility comes from “humus,” meaning earth. Vanity, boasting, pride and smugness lurk around us, and are always waiting for an opportunity to consume us. In order to remain in God and in the simplicity of my heart, it is enough to look within myself and recognize all that I have is a most precious gift from God. All I have is a gift, and I return it with joy, with the certainty that the more I develop my talents, the more the Lord will entrust to me.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Khép lại ngày sống hôm nay, con hồi tâm nhớ lại tất cả những cuộc gặp gỡ từ sáng đến giờ. Cuộc gặp nào mang đến cho con niềm vui? Có lẽ con cần cầu xin sự tha thứ từ ai đó chăng? Đồng hành cùng tha nhân cũng là món quà đến từ Thiên Chúa, con biết ơn tất cả những người góp phần làm nên cuộc sống của con, và con xin dâng lên Chúa giấc ngủ an lành đêm này để cầu nguyện cho họ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE NIGHT
As I end this day I remember all of my encounters since this morning. What meetings brought me joy? Do I need to ask forgiveness from someone? Walking with others is a gift from God. I am grateful for all the people in my life and offer to God my sleep for them. Our Father…
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.