Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 26/01/2022

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con mở lòng chào đón cuộc hành trình mới ngày hôm nay. Có những điều gì mà con cảm thấy mình cần biết ơn? Con lắng nghe trong sự tĩnh lặng: “Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này!’” (Lc 10,1-9). Đức hiền lành, lòng tín thác vào Thiên Chúa quan phòng, đến với những nơi cần giúp đỡ và trao ban bình an là những lời mời gọi đầy ân sủng mà Chúa dành cho con hôm nay. Ôi Ngài đang mong mỏi biết mấy, xin cho con biết sẵn sàng đón nhận. Con xin dâng ngày của con cho Chúa. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Open your heart to welcome this journey. What do you have to be thankful for? In silence listen: “Go! I send them out like sheep in the midst of wolves. Do not carry money, no saddlebag, or shoes, and do not stop to greet anyone on the way. As you enter a house, say first: ‘May peace be upon this house!’” (Lk 10.1-9) Meekness, trust in providence, going to the essentials and transmitting peace are the gifts that the Lord gives you on this day. Get ready to receive them for today’s mission. He is counting on you, offer him your day. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con bắt đầu buổi chiều hôm nay, bằng cách dành thời gian suy ngẫm lời của ĐGH Phanxicô: “Một nhà truyền giáo tận tâm cảm nhận được niềm vui khi trở thành suối nước tuôn trào để tưới mát người khác. Chỉ người nào cảm thấy hạnh phúc khi tìm lợi ích cho người khác, mong muốn hạnh phúc cho người khác, người ấy mới có thể là người truyền giáo.” Câu nói này có ý nghĩa gì đối với con? Con cảm thấy được đánh động những gì? Có người nào bên cạnh con đang cần được an ủi không? Con thay đổi quan điểm và hành động của mình theo những điều vừa được soi sáng và cầu nguyện theo ý chỉ của tháng.

WITH JESUS DURING THE DAY

Start your afternoon by taking time to reflect on what Pope Francis tells us: “A dedicated missionary experiences the pleasure of being a spring that overflows and refreshes others. Only someone who feels good looking for the good of others can be a missionary, desiring the happiness of others.” What does it say to you? What feelings do they awaken in you? Who next to you needs to be comforted? Reorient your steps in this received light and pray for the intention of the month.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tĩnh lặng và lắng nghe trái tim mình vào cuối ngày, hướng đến những điều sâu thẳm mà trái tim muốn nói với con. Con đã sống ngày hôm nay như thế nào? Con có biết ơn vì những ơn lành đặc biệt mà con đã nhận được trong ngày? Con có thực sự chú ý lắng nghe hay đã vội vàng trong những cuộc đối thoại với người khác? Con có ngắt lời người khác hay con đã để mọi người được nói hết những gì họ muốn nói theo cách của họ? Nguyện xin Chúa tha thứ nếu con lỗi phạm và xin Chúa soi sáng cho con biết học hỏi và cải thiện vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Be silent and listen to your heart, pay attention to what is inside it at the end of the day. How have you lived today? Be grateful for a special graces you received today. Do you listen carefully to others or do you rush past conversations? Do you interrupt or give the right for others to express themselves in their times and in their ways? Ask for forgiveness and learn how to improve for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao