Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 26/07/2022

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì một ngày đặc biệt để nhớ đến ông bà của con. Con gợi nhớ lại những kỉ niệm về những người mà con thương yêu và con trân trọng cuộc sống của họ. “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.” (Mt 13,16) ĐGH Phanxicô nói rằng: “Sự gặp gỡ giữa ông bà và con cháu là rất quan trọng bởi vì khi đứng trước ông bà, con cháu sẽ biết mộng mơ, sẽ có những ảo ảnh, những khát vọng to lớn, và những người trẻ được truyền lửa từ ông bà của họ sẽ luôn tiến về phía trước và họ sẽ như những tiên tri.” Hôm nay, con sẽ tìm về nói chuyện với ông bà mình, và nếu như họ đã không còn trên đời, con sẽ cầu nguyện cùng họ. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks for this special day in which we celebrate grandparents. Bring to your heart the memory of your loved ones and appreciate their lives. “Blessed instead are your eyes because they see and your ears because they hear” (Mt 13:16). Pope Francis tells us that “it is important that grandparents meet grandchildren and grandchildren meet grandparents because grandparents before grandchildren they will dream, they will have illusions, great desires, and the young people taking strength from their grandparents will go forward, they will prophesy”. Talk to your grandparents today and if they don’t live, do it in prayer. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con giữ tinh thần mừng lễ, nâng lòng mình lên gần với Chúa và biết ơn về cuộc sống của ông bà con, cũng như rất nhiều những người lớn tuổi đang dần rời khỏi cuộc sống trần thế để về Nước Trời, vì đã đồng hành, giúp đỡ, chăm sóc và chia sẻ cuộc sống của họ với con. ĐGH Phanxicô đã nói: “Kế hoạch cứu độ của Chúa cũng được tiến hành bởi cả những thân thể yếu đuối, hiếm muộn. Từ cõi lòng cằn cỗi của Xa-rai và thân thể 100 tuổi của Áp-ram, người được chọn đã được sinh ra (cf. Rom 4,18-20)”. Con sẽ trò chuyện và cầu nguyện cho họ trong hôm nay!

WITH JESUS DURING THE DAY

Keep this day in the spirit of celebration, raise your heart to heaven to thank the lives of your grandparents and so many elders who continue to leave their lives for the Kingdom, accompanying their grandchildren, helping to care for them, sharing their lives with them. “God’s plan of salvation is also carried out in the poverty of weak, barren and powerless bodies. From the sterile womb of Sarah and from the centennial body of Abraham the Chosen People was born (cf. Rom 4,18-20)” (Pope Francis). Remember to call them and pray for them.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con kết thúc ngày sống hôm nay và nhìn lại những cuộc gặp gỡ mình đã trải qua từ khoảnh khắc đầu ngày. Cuộc gặp gỡ nào khiến con vui? Trong ngày, con đã có thể sắp xếp đi thăm ông bà con hay là cầu nguyện cho ông bà chưa? Con cảm thấy biết ơn vì những gì? Được đồng hành cùng với những người lớn tuổi chính là món quà Chúa dành tặng cho con. Con thầm cảm ơn những người đi trước và con xin dâng giấc ngủ tối nay trong Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close your day. Review today’s encounters from the beginning of the day. What encounters have made you happy? Have you been able to visit your grandparents or pray for them? What do you want to be thankful for? Walking with other elders is a gift from God. Give thanks for the people who have preceded you in your life, and offer tonight’s sleep for them. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao