[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 26-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Việc chiêm ngắm máng cỏ đơn sơ nghèo nàn thách thức mời gọi chúng ta giúp đỡ người trẻ khỏi nỗi thất vọng khi đối mặt với sự bồng bột, chưa trưởng thành của chính mình, đồng thời khích lệ họ tiếp tục ước mơ và dấn thân phấn đấu.” (ĐGH Phanxicô) Hãy dâng ngày sống của bạn lên Chúa, và chuẩn bị mang niềm hy vọng đến bất cứ nơi đâu bị lạc mất, đặc biệt là giữa những người trẻ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING
“Looking at the manger challenges us to help our young people not to be disappointed in the face of our immaturity and encourages them to be able to dream and fight.” (Pope Francis) Offer your day to God and prepare to bring hope wherever it is missing, especially among young people. Our Father…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Trong Giáo Hội, chúng ta được mời gọi khơi dậy lòng khát khao mãnh liệt để tham gia vào sứ mạng của Chúa Kitô. Chỉ có lòng khát khao mãnh liệt mới đánh động, chỉ có lòng khát khao lớn lao mới quyết định chúng ta, chỉ có những khao khát lớn lao mới khiến chúng ta trở nên anh hùng, giúp chúng ta có khả năng đem sự sống cho tha nhân. Trong giờ cầu nguyện này, hãy bày tỏ khao khát của bạn với Thiên Chúa, và cầu xin Người giải phóng bạn khỏi những nỗi sợ hãi, và đem bạn đến gần Người hơn.

WITH JESUS DURING A DAY
In the Church we speak of awakening great desires to join the mission of Christ. Only great desires move, great desires determine us, great desires make us capable of heroism. They make us capable of giving life to others. In a moment of prayer, express your desires to the Lord. Ask him to free you from your fears, and draw closer to him.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Tạm gác lại những công việc bạn đang làm vào cuối ngày. Bạn tạ ơn vì điều gì? Những gì bạn muốn dâng lên Thiên Chúa? Bạn cần gì? Hãy ghi lại những điều bạn đã học được, một sự thiện ý bạn đã đón nhận, hay một sự giúp đỡ nào đó mà bạn có thể trao ban. Tạ ơn Chúa vì những người đã hiện diện trong giây phút đó, và cầu nguyện cho họ. Hãy sẵn sàng để sống với niềm an vui trong ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT
Pause what you are doing at the end the day. What are you grateful for? What do you want to offer to God? What do you need? Take note of something you have learned, a favor you have received or assistance you have been able to give. Thank God for the people who were in those moments and pray for them. Get ready to live joyfully a new day tomorrow! Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.