Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27/01/2022

 

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con hít thở thật sâu và đón nhận ngày mới với lòng biết ơn. Thiên Chúa đã đặt ánh sáng của Ngài vào trái tim con để con có thể thấu tỏ những gì trong ngôi nhà của mình. “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao?” (Mc 4, 21-25). Ánh sáng đó cho con thấy được những gì? Phần nào trong con đã nhận được nguồn sáng, và phần nào vẫn còn chìm trong bóng tối? Con cầu xin Chúa cho ngôi nhà của mình lan tỏa hơi ấm sự sống ra xung quanh. Xin cho con được tràn đầy ánh sáng để giúp người khác nhận ra ánh sáng bên trong họ. Con dâng lên Chúa hành trình của con. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Take a deep breath and receive this day gratefully. The Lord has placed his light in your heart so that you can see what is in your house. “Does he bring a lamp to put under a basket or under the bed? Is it not rather to be placed on the candlestick?” (Mk 4:21-25) What does that Light show you? What parts of you receive it, and which parts are still in darkness? Ask the Lord that your house radiate life around it. Let yourself be fully enlightened to help others see the light that inhabits them. Offer your journey. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi trong chốc lát. Con tách mình khỏi nhịp sống hối hả và náo nhiệt để đi vào cõi lòng mình: “Ánh sáng giúp con nhìn thấy nhiều điều xấu xí của bản thân mà con không muốn nhìn thấy như những thói xấu, tội lỗi,… Những điều đó đang nằm bên trong bóng tối và Chúa muốn cứu chúng con. Nhưng trước tiên Ngài mời gọi chúng con nhận ra chúng. Xin cho con có can đảm nhìn vào những phần tăm tối của mình để cho ánh sáng của Chúa chiếu vào và cứu chúng con. Chúng con đừng sợ Chúa: Ngài rất tốt, hiền lành và gần gũi với chúng con. Ngài đến để cứu chúng con. Đừng sợ hãi ánh sáng”. (ĐTC Phanxicô). Con xin dâng Cha mọi sự, cả những điều con thấy và những điều con không thấy, và cầu nguyện theo ý chỉ tháng này.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break. Rest from the hustle and bustle, enter into yourself: “The light makes us see many ugly things within us that we do not want to see: vices, sins…There are many things in the interior darkness and the Lord saves us. But he asks us to see them first; May we have the courage to see our darkness so that the light of the Lord may enter and save us. Let us not be afraid of the Lord: he is very good, he is meek, he is close to us. He came to save us. Let’s not be afraid of the light.” (Pope Francis) Deliver everything you see and what you don’t see. Pray for the monthly intention.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con kết thúc một ngày với lòng biết ơn những gì mình đã trải qua trong ngày hôm nay. Để lớn lên trong đời sống nội tâm con cần học cách phân định tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong trái tim, phân biệt chúng với những âm thanh khác, và cất bước đi theo. Con nghỉ ngơi và hít thở. Con cảm thấy bình an nhất vào lúc nào? Sự kiện nào khiến con cảm thấy bị quấy rầy và mất đi sự bình an? Cuộc trò chuyện nào đã giúp ích cho con và cuộc đối thoại nào vô ích? Con viết xuống những gì mình khám phá được, và quyết chú tâm lắng nghe với cả trái tim trong ngày mai. Con cầu nguyện cho những người đang bị đàn áp vì tôn giáo. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Go through your day and be grateful for what you have experienced. To grow in interiority is to learn to identify the voice of the Spirit in the heart, distinguishing it from “other” voices, and to follow it. Rest and breathe. At what point have you felt peace? What events disturbed you and made you lose peace? Which conversations didn’t help you and which ones did? Write down what you discover and strengthen the attitude of deep listening with your heart for tomorrow. Pray for those who are persecuted for their religion. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao