Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27-02-2022

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, ngày Chúa Nhật hôm nay, con sẽ tạ ơn Cha vì những ai và vì điều gì? Chúa mời gọi con chú tâm hơn trong những hành động, suy nghĩ và lời nói. Liệu những điều ấy có bắt nguồn từ lòng thương xót của Ngài không? “Xem quả thì biết cây… người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình” (Lc 6, 44-45). Trái tim và môi trường sống của con sẽ mang chính màu sắc mà con quyết định dùng đến. Lạy Cha, xin cho con biết nhìn ngắm những hoa trái và nhận ra ai là người đã làm chúng lớn lên. Hôm nay, con tập trung nhìn đến ý chỉ cầu nguyện của tháng này, tôn trọng những cống hiến của những phụ nữ gieo mầm yêu thương đến những nơi họ đặt chân đến. Con xin dâng hành trình của mình để cầu nguyện cho họ. Con cũng xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt là căng thẳng ở Ukraine. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

This Sunday, for whom and for what things would you like to thank God? The Lord invites you to pay attention to your actions, thoughts, and words: are they rooted in his compassion? “Every tree is known by its fruit … a good man draws good things from the treasure that he has in his heart” (Lk 6: 39-45). Each choice colors your heart and your environments with the color you decide to use. Observe the fruits and you will know who inspires them. Today focus your gaze on the monthly intention, valuing the dedication of so many women who sow love where they go. Offer up your journey for them. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Buổi chiều hôm nay của con như thế nào? Con dành thời gian để lắng nghe lời ĐTC Phanxicô nhắn nhủ: “Chúng ta hãy tự hỏi mình một cách thẳng thắn trong suốt tiến trình Thượng Hội Đồng này: ‘Thính giác’ của trái tim chúng ta hoạt động ra sao? Chúng ta có cho phép mọi người bộc lộ bản thân; để biết họ bước đi trong đức tin ra sao ngay cả khi cuộc sống của họ thật khó khăn, để họ đóng góp vào đời sống của cộng đoàn mà không bị cản trở, từ chối hoặc bị phán xét không?” Điều này có thách thức con cách nào đó không? Con có nhận ra ai trong cộng đoàn đang bị bỏ rơi hay không? Con có thể làm điều gì với vai trò của mình bây giờ? Xin cho con tiếp tục ngày sống với suy ngẫm này khi nhớ đến ý chỉ cầu nguyện của tháng.

WITH JESUS DURING THE DAY

How’s your afternoon going? Take a pause to listen to Pope Francis say to us: “Let us ask ourselves, with sincerity during this Synod… How is the ‘ear’ of our heart doing? Do we allow people to express themselves; that they walk in the faith even when they have difficult life journeys; that they contribute to the life of the community without being hindered, without being rejected or judged?” Does this challenge you in some way? Do you know anyone in the community who suffers from being pushed aside? What can you do from your place? Continue your day with this in mind by remembering the monthly intention.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày dần tàn, con hồi tâm và cảm tạ vì những điều mình đã sống. Nguyện xin Mẹ Maria giúp con có thể nhìn như Mẹ khi xưa trong tiệc cưới Ca-na, để nhận ra “nơi nào cần sự phù giúp.” Liệu con có tìm ra được câu trả lời cho những thách đố của hôm nay? Hay con có noi gương mẹ Maria, luôn biết phó thác vào Thiên Chúa? Ánh mắt dịu dàng của Mẹ nhận ra được những nhu cầu của tha nhân. Xin Chúa ban ơn lành để con biết nhìn đến mọi người giống với ánh nhìn của Mẹ Maria. Kính mừng Maria,..

WITH JESUS IN THE NIGHT

The day is ending. Look at your heart and be grateful for what you lived. Ask Mary to give you that attentive look of hers, the one she had at the wedding in Cana, to discover “where it is necessary to act.” Have you been able to find answers to today’s challenges? Have you trusted the Lord like Mary did? Her feminine eyes realized the needs of others. How can your look be more like Mary’s? Ask the Lord for grace. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao