Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27/04/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Hôm nay, Thiên Chúa mời gọi con cộng tác với Ngài. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” (Mt 9,37). Chính con phải là những công nhân của hòa bình! Một nụ cười có thể thay đổi tâm hồn; một lời tử tế, một ân huệ quảng đại, một lời khích lệ, động viên: tất cả đều là những hạt giống nhỏ để xây dựng nên tình huynh đệ. “Không gì là không thể nếu chúng ta hướng về Chúa trong lời cầu nguyện. Tất cả chúng ta đều có thể là những nghệ nhân kiến tạo hòa bình” (ĐGH Phanxicô). Tất cả những biến cố trong đời sống đều là một cơ hội để con xây dựng hòa bình. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

Today, the Lord invites us to work with him. “The harvest is abundant but the laborers are few” (Mt 9:37). Let us be workers of peace! A smile can change the soul; a kind word, a generous favor, a word of encouragement: all are small seeds that build fraternity. “Nothing is impossible if we turn ourselves to God in our prayer. We all can be artisans of peace” (Pope Francis). Every occassion is an opportunity to work for peace. Our Father…

 CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con suy ngẫm về những lời này của Đức Giáo Hoàng: “Đối với các Kitô hữu, bất bạo động không phải là một chiến thuật ứng xử đơn thuần; đúng hơn, nó được hiểu tích cực hơn như một cách làm người, thái độ của một người xác tín hơn về tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, người không sợ một mình đương đầu với cái ác bằng vũ khí của tình yêu và sự thật”. Con giải quyết những bất đồng, những căng thẳng hoặc xung đột như thế nào? Con lùi lại một bước, tìm kiếm điều tốt đẹp trong những trường hợp cụ thể, đối thoại với những người khác và xem lại chính mình có thể làm dịu những tình huống khó khăn đó như thế nào. Con sẽ không khép mình lại trong những suy nghĩ của riêng bản thân.

WITH JESUS DURING THE DAY

Meditate on these words from the Pope: “For Christians, nonviolence is not a mere behavior tactic; rather, it is better understood as a way of being a person, the attitude of one who is more convinced of the love and power of God, who does not fear confronting evil alone with weapons of love and truth.” How do you resolve disagreements, tensions, or overt conflict? Take a step back, search for goodness in specific instances, dialogue with others, and help to see how you can deescalate tough situations. Do not close yourself off in your own thoughts

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, với lòng biết ơn, xin ôm ấp con trong bình an của Người, và xin thương xót cho những thiếu sót của con hôm nay: Có phải con đã nuôi dưỡng cảm giác hận thù và sự bạo lực, do đó làm hỏng niềm tin Kitô giáo của con không? Liệu rằng con có “đầu độc” những hoàn cảnh sống trong ngày bằng “vũ khí” thờ ơ và những lời vô cảm không? Con cầu khẩn sự giúp đỡ để duy trì trong bản thân con và trên toàn thế giới một nền văn hóa của nhân loại đoàn kết và không có vũ khí. Xin Người chỉ lối cho con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, with gratitude I let myself be embraced by your peace, and I ask for mercy for the shortcomings of today: Did I foster feelings of hatred and violence, thus marring my Christian beliefs? Did I poison the situations of today with weapons of indifference and short words? I ask for help to sustain in myself and in all the world a culture of disarmed and solidary humanity. Hail Mary…