Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27/07/2022

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con đón nhận một ngày mới với câu hỏi vang vọng trong đầu: Con sẵn sàng từ bỏ điều gì cho Chúa Giêsu, để nên trung tín hơn với tình yêu mà Chúa dành cho con? “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.” (Mt 13,44) Con chọn cách im lặng trước sự xúc phạm, một nụ cười trước một cử chỉ chưa đẹp, và trao tặng thời gian của con cho những người tìm đến. Xin cho con biết quên đi cái tôi của chính mình và chọn cách vâng phục. Con xin dâng lên Chúa những hành động nhỏ bé ấy để cầu nguyện cho ý chỉ tháng này. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive this new day letting this question resonate in your heart: What are you willing to give up for Christ, to be faithful to the love he offers you? “The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, a man discovers it, hides it again and, full of joy, sells all his possessions to buy that field” (Mt 13:44). Deliver silence in the face of an offense, a smile in the face of a bad gesture, your time to those who bother you. Forget yourself and surrender. Offer these gestures for the prayer intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tạm nghỉ ngơi và kết nối trái tim mình với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Con đã cho đi những gì ngày hôm nay? Con có rộng lượng cho đi nụ cười và thời gian của mình không? Dâng mình cho Nước Trời nghĩa là làm mọi thứ vì tình yêu, là đặt tình yêu thương vào mọi thứ mà con làm và quên đi con là trung tâm. Con đổi mới lời kinh dâng mình và làm điều đó vì những người lớn tuổi, những người mà ngay cả khi yếu ớt họ vẫn có thể trở thành một chứng nhân cứu độ ở những nơi mà họ hiện diện. “Những người lớn tuổi, ngay cả khi họ đã già yếu, họ vẫn có thể trở thành một công cụ hữu ích trong lịch sử cứu độ” (ĐGH Phanxicô)

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break in the day to tune your heart with that of Jesus. What have you been able to deliver today? Have you been generous with your time and with your smile? Giving yourself for the Kingdom is a matter of love, of putting love in everything you do, forgetting that you are the center. Renew your daily offering and do it for the elderly who, even in their weakness, continue to be a sign of salvation in their environments. “The elderly, even when they are weak, can become an instrument in the history of salvation” (Pope Francis).

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Cha, xin cảm tạ Cha vì ngày sống đang dần kết thúc này. Con nhìn lại ngày sống từ lúc bình minh cho tới thời khắc hiện tại. Hôm nay con đã đặt trái tim mình ở đâu? Con có luôn sẵn sàng cho những công việc của Chúa? Xin cho con biết nhận thức thái độ phục vụ của mình, và biết khiêm nhường trước anh chị em. Con có sống ngày hôm nay với tinh thần cộng tác cùng Chúa Giêsu trong sứ mệnh lòng thương xót của Ngài cho thế giới, trong môi trường sống, hay trong đời sống thường nhật của mình chưa? Con đề ra một mục đích để trưởng thành hơn. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks for the day that ends. It brings to mind what has been lived since dawn until now. Where have you put your heart today? Have you been available to God’s action in you? Become aware of your attitude of service and surrender to your brothers. Do you live your day aware of collaborating with Jesus in his mission of compassion for the world, in your environments and in your daily routine? Point out a purpose to grow forward. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao