[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 27-12

Thứ Tư – Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

Thứ Năm – Thánh Stêphanô, Tđ

Thứ Sáu – Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử

Thứ Bảy – Các Thánh Anh Hài

Chúa Nhật – Lễ Thánh Gia

Thứ Hai – Ngày thứ 6 – Bát Nhật Lễ Giáng Sinh

Thứ Ba – Ngày thứ 7 – Bát Nhật Lễ Giáng Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.