Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 28-04-2020

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khi khởi đầu một ngày mới, con sẵn sàng đón nhận sứ vụ của Cha trao phó. Xin ban Thần Khí của Cha xuống trên con, được đổ tràn qua bí tích Thánh Thể. “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35) Xin cho con biết sống mỗi ngày trong sự hiệp nhất với Ngài. Con xin dâng ngày sống để cầu nguyện cho những người đang trải qua đau đớn trong sự nghiện ngập. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

At the beginning of this day, I make myself available to your mission, Lord. Come to me with your Spirit, which is poured out in the Eucharist, “I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry; whoever believes in me will never be thirsty.” (John 6:35) May I live each day in union with you. I offer this day for all those suffering addictions. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Làm thế nào chúng ta có thể tạo nên sự đón nhận từ mọi người, cũng như từ những người khác biệt với ta đang chiếm phần lớn trong cộng đồng? Làm thế nào để tôn giáo trở nên con đường của tình huynh đệ, thay vì là những bức tường của sự chia rẽ? (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin giúp con trở nên khí cụ hòa bình.

WITH JESUS DURING A DAY

“How can we make the reception of the other and the one who is different from us prevail in our communities? How can religions be paths of fraternity instead of walls of separation?” (Pope Francis) Lord, help me to be an instrument of peace.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm một nơi thanh vắng và hít thở thật sâu, cùng để trái tim được bình thản, lắng đọng. Hôm nay, có biến cố nào khiến con hạnh phúc? Con có cảm thấy mình được yêu, được quý trọng hay được công nhận bởi ai đó không? Con giữ nhịp suy tư đó trong vài phút. Con cảm tạ Chúa vì tất cả mọi điều tốt đẹp trong ngày. Và con chuẩn bị tâm hồn cho một ngày sống mới, mang tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet place and breathe deeply, letting your heart quiet down. What events made you happy today? Did you feel loved, esteemed or valued by someone? Remain with those thoughts for a few minutes. Give thanks to God for all the good things of the day. Prepare yourself for tomorrow to carry God’s love in your heart to give to others. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.