Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 28/11/2021

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con đang bước vào mùa Vọng, thời khắc của lòng tin. Trong buổi sáng này, con mở rộng trái tim để làm mới lại niềm hy vọng, và nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống thường nhật. Nhìn thế giới quanh mình dưới lăng kính đức tin là một điều có thể! “Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm” (Lc 21,28). “Trở nên cảnh giác nghĩa là không để cho sự nản lòng chiếm ngự bản thân, nhưng là sống với niềm hy vọng. Cũng như những người đã trông mong Đức Kitô giáng sinh, thì giờ đây chúng ta cũng hy vọng chờ đợi Đấng Tình Yêu ấy như thế.” (ĐGH Phanxicô). Con trò chuyện với Chúa Giêsu về niềm vui này, và xin Ngài đổ đầy ơn hy vọng cho những ai đang đánh mất nó. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

We are starting advent, a time of trust. This morning, open your heart to be renewed in hope and see God’s presence in your daily life. It is possible to see the world through the eyes of faith. “But when these signs begin to happen, stand erect and raise your heads because your redemption is at hand” (Lk 21:28). “Being vigilant is not allowing yourself to be overcome by discouragement, it is living with hope. This way, just like those who were waiting before the birth of Christ, now we wait hopefully on love Itself.” (Pope Francis). Discuss this with Jesus and offer up hope for those who have lost it. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

         Chiều nay, con mở cửa trái tim mình, cho phép sự mông lung hiện diện, và dọn sẵn đường cho Thiên Chúa. Mọi điều được đặt hy vọng nơi Thiên Chúa sẽ không bị thất vọng. “Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái” (Tv 25,5). Lạy Cha, xin giúp con giữ mình trước sự thật mà không nản lòng; biết tin tưởng và lan tỏa niềm hy vọng. “Niềm hy vọng mang đến những bất ngờ và mở rộng chân trời; khiến chúng ta mơ về những điều không tưởng và biến chúng thành sự thật” (ĐGH Phanxicô). Hãy dám ước mơ! Thiên Chúa làm cho những điều không thể thành có thể. Trước khi tiếp tục ngày sống, con cầu nguyện theo ý chỉ tháng này.

WITH JESUS DURING THE DAY

This afternoon, open your heart, allow uncertainty to exist, and ready the way for the Lord. Everything that is hoped for in the Lord does not disappoint. “Guide me by your fidelity and teach me, for you are God my savior, for you I wait all the day long” (Ps 25:5). Hold yourself to the ruth without being discouraged. Trust and spread hope. “Hope is like this, surprising and opening up horizons; it causes us to dream of the unimaginable and attain it” (Pope Francis). Dare to dream. God makes possible what is impossible. Before continuing, pray for the monthly intention.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Nhìn lại ngày sống của mình, con tạ ơn Cha vì những điều lớn lao và bé nhỏ Cha đã thương ban. Con đã gặp gỡ ai trong ngày hôm nay? Liệu con có nhận ra ai cần con lắng nghe hay khuyên nhủ không? Con đã có thể mở rộng vòng tay thân thiện và nâng đỡ những người nản lòng? Lạy Cha, xin cho con trái tim biết xót thương của Ngài, xin giúp con cố gắng để tỏa chiếu ánh sáng của Ngài, hầu đem lại sự sống cho những ai cần đến. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Review your day. Appreciate the big and small things in thanksgiving that God has gifted them to you. Who did you encounter today? Were you attentive to who need your listening ear or a word of advice? Were you able to extend a friendly hand and uplift the discouraged? Ask the Lord for his compassionate heart and tomorrrow, try to radiate his light that opens up life to those who are in need of it. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao