Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 29/03/2022

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con tạ ơn Ngài vì một ngày nữa Ngài ban cho con ân sủng để lớn lên trong tình yêu thương với Ngài. “Hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” (Ga 5,8). Con để cho những lời của Chúa Giêsu trở nên nhận thức của con …

The post Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 29/03/2022 appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.