Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 29/07/2022

 

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới với đôi tai chăm chú lắng nghe lời Chúa nói với Mác-ta, và cũng là với chính con nữa: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.” (Lc 10,41) Điều gì khiến trái tim con phiền muộn? Mỗi ngày con đặt tâm huyết và sức lực của mình vào việc gì? ĐGH Phanxicô phân tích cho chúng ta rằng: Mác-ta và Maria là hai tinh thần “phải được sống trong sự hiệp nhất và hòa hợp sâu sắc”. Xin cho con học cách gặp gỡ Chúa trong đời sống cụ thể và trong thái độ phục vụ. Con sẽ chiêm niệm điều ấy trong từng hành động và luôn ở trong tinh thần chiêm niệm. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Start the day with an attentive ear to the word that the Lord directs to his friend Marta, and also to you. “Marta, Marta, you worry and worry about many things, when only one is necessary” Lk 10:41. What things trouble your heart? What do you put your dedication and energy into each day? Martha and Mary are two attitudes “that must be lived in profound unity and harmony”, Pope Francis tells us. Learn to meet the Lord in concrete life and in an attitude of service. Contemplative in action and active in contemplation. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tạm gác lại những hoạt động trong ngày, hồi tâm lại những gì mình đã trải qua sáng nay. Những cuộc gặp gỡ của con diễn ra như thế nào? Xin cho con ý thức được cách Chúa đã hiện diện với mình trong cuộc sống của anh chị em xung quanh con. Chia sẻ với người khác cũng chính là cách mà chúng con đang giúp đỡ lần nhau, xin cho con biết ơn sự hiện diện của anh chị em mình. “Sự giao lưu giữa các thế hệ này buộc chúng ta phải thay đổi cái nhìn của mỗi người đối với những người lớn tuổi, học cách nhìn về tương lai cùng với họ” (ĐTC Phanxicô). Con xin dâng lời cầu nguyện cho người cao niên và người trẻ xây dựng cầu nối giữa các thế hệ.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break from your activities for a moment, go back through your heart what you have experienced this morning. How have your meetings been? Acknowledge how the Lord has made himself present to you in the lives of your sisters and brothers. In sharing with others we are helping each other, be grateful for the presence of your sisters and brothers. “This intergenerational exchange forces us to change our gaze towards older people, to learn to look at the future together with them” (Pope Francis). Renew your offer so that old and young build bridges between generations.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nghỉ ngơi trong Chúa và dần khép lại ngày sống hôm nay. Con muốn tạ ơn vì điều gì? Con muốn dâng điều gì lên cho Chúa? Có điều gì con đang cần không? Con ghi chép lại những điều đó, cả những điều mà con học được, một ân huệ mà con được nhận lãnh và sự giúp đỡ con đã cho đi. Con biết ơn những người đã ở trong từng khoảnh khắc đó và xin Chúa gìn giữ họ. Con chuẩn bị bản thân và sẵn sàng để sống một ngày mới! Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a break to close the day. What do you want to thank? What do you want to offer to God? What do you need? Take note. Record something you have learned, a favor you have received and a help you have been able to give. Give thanks for the people who were in those moments and pray to God for them. Get ready to live a new day! Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao