Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 29/08/2022


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Laỵ Cha, con khởi đầu lời cầu nguyện ngày hôm nay trong tâm tình biết ơn những người mà con đang làm việc cùng. “Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ” (Mc 6,29). Các môn đệ của Gioan Tẩy giả đã bất chấp hiểm nguy để nhận lại thi thể của thầy mình. Làm những điều tốt lành vì tình yêu cũng có thể mang đến nguy hiểm. Lạy Cha, con xin sống ngày hôm nay với tâm tình sẵn sàng hy sinh vì anh chị em mình mà không lo lắng về sự bất tiện nào. Cùng với Mẹ Maria, con xin dâng mọi công việc trong hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐTC trong tháng này. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE MORNING

I begin this prayer by thanking those I work with. “Having heard this, his disciples went and took the body and laid it in a tomb” (Mk 6:29). John the Baptist’s disciples took great risks to recover his body. Doing good, for love, implies taking risks. I will live this day entirely available to my work team, without sparing myself any inconvenience. With Mary, I offer the works of this day for the intentions of Pope Francis. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Bạn được gọi sống đời thánh hiến? Hãy nên thánh bằng việc vui tươi sống trọn lời cam kết của bạn. Bạn kết hôn? Hãy nên thánh bằng việc yêu thương và chăm sóc vợ hay chồng của bạn, như Đức Kitô yêu thương và chăm sóc Hội Thánh. Bạn đang làm việc kiếm sống? Hãy nên thánh bằng cách làm việc với hết khả năng và sự liên chính để phục vụ anh chị em mình. Bạn là cha mẹ hay ông bà trong nhà? Hãy nên thánh bằng việc nhẫn nại dạy bảo con cháu mình biết đi theo Đức Giêsu. Bạn đang ở vị trí nắm giữ quyền bính? Hãy nên thánh bằng cách làm việc phục vụ cho công ích và nói không với việc trục lợi riêng tư.” (ĐTC Phanxicô, Tông huấn Hãy Vui Mừng Hoan Hỷ, §14)

WITH JESUS DURING THE DAY

“Are you a consecrated person or a consecrated person? Be holy, living your donation with joy. Are you married? Be holy, loving and caring for your husband or wife, as Christ did for the Church. Are you a worker? Be a saint, carrying out your work in the service of your brothers with honesty and competence. Are you a parent, grandmother or grandfather? Be holy, patiently teaching children to follow Jesus. Are you invested in authority? Be holy, fighting for the common good and renouncing your personal interests.” (Pope Francis, Gaudete et Exsultate §14)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Con cảm nhận điều gì ngay lúc này? Lạy Chúa Giêsu, xin chỉ bảo con về những chi tiết của tình yêu tự do. Khoảnh khắc nào là ý nghĩa nhất đối với con trong hôm nay? Con dành thời gian để tạ ơn và cảm nếm những điều nhỏ bé này. Ngày mai, con sẽ bắt đầu bằng việc ghi nhớ tình yêu con đã nhận lãnh từ Chúa Cha, hầu mang tình yêu ấy đến cho tha nhân. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

I close my eyes and take a deep breath. How do I feel right now? I ask Jesus to show me the details of free love. What moments were most meaningful to me on this day? I take a moment to thank and savor these details. Tomorrow I will start the day by remembering the love I receive from the Father, to pass it on to others. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao