Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 29/10/2022CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

 

Con hân hoan chiêm ngắm món quà tạo hóa, và lắng nghe tiếng Chúa, Đấng mời gọi con ý thức về những ý định thầm kín sâu xa của mình để không chọn chỗ nhất trong cộng đồng. “Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: ‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.” (Lc 14,7-14). Con có cảm được lời mời gọi của Thiên Chúa: không phải để được phục vụ mà là để phục vụ không? Con cầu xin Chúa loại bỏ cảm giác vinh dự phù vân ra khỏi lòng con và giúp con phân định mỗi ngày dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

Joyfully, I contemplate the gift of creation, and I listen to the Lord who invites me to become aware of my secret intentions so as not to choose the best positions in the community. “Rather, when you are invited, go and take the lowest place so that when the host comes to you he may say, ‘My friend, move up to a higher position.’ Then you will enjoy the esteem of your companions at the table.” (Lk 14:7-14) Do I feel the call of Jesust to not be served but to serve? I ask the Lord to remove feelings of vain glory from my heart and help me in daily discernment in the light of the Spirit. Our Father

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

 

Con rời xa sự ồn ào của cuộc sống, và dừng lại để tạ ơn vì ngày hôm nay. ĐGH mời gọi chúng con tham gia vào đời sống của Giáo Hội và trở nên một thành viên tích cực. Con có để cho Thiên Chúa lan tỏa Tình yêu của Ngài qua đời sống của con nhờ sự phục vụ Giáo Hội không? ĐTC Phanxicô nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc lắng nghe nhau: “Ai có tai, hãy lắng nghe, là cam kết đầu tiên. Còn chiếm lấy sự hiện diện của Người, ngăn chặn đường đi và hơi thở sự sống của Người là một vấn đề trong việc lắng nghe Lời Chúa”. Tạ ơn Chúa về lời mời của Ngài. Con muốn được lắng nghe Ngài trong mọi khoảnh khắc.

WITH JESUS DURING THE DAY

I move away from the noise of my life, and I pause briefly giving thanks for today. The Pope invites us to be participants in the life of our church being an active part of it. Do I allow God to spread his Love through my life thanks to the service of the church? Pope Francis reminds us of the importance of listening to each other: “Having ears, listening, is the first commitment. It is a matter of listening to the voice of God, of capturing his presence, of intercepting his passage and his breath of life”. Thank you Jesus for your invitation. I want to be listening in every moment.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con tạ ơn Cha vì ngày hôm nay. Con dành một chút thời gian để nhìn lại cách thức và đường hướng của cuộc hành trình con đã đi qua. Con có sẵn sàng tham gia sứ mạng của Ngài mỗi ngày không? Con dừng lại để xem xét liệu lựa chọn của con có đi theo hướng này hay không. Con cảm thấy thế nào? Con đưa ra giải pháp để kiên vững bước theo chân Chúa Giêsu. Trước khi ngủ, nguyện xin Chúa cho con biết sẵn sàng cộng tác để Giáo Hội thực sự trở nên một Giáo Hội hiệp hành. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks for today. Take some time to look at how you have traveled and the direction of the journey you took. Were you available to his mission on a daily basis? Stop to see if your choices were oriented in this direction. How did you feel? Make a resolution to determine to follow in the footsteps of Jesus. Before going to sleep, ask for the grace to be available to cooperate so that the church is truly synodal. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao