Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 30-04-2020

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con cảm tạ Chúa trong buổi sáng hôm nay và trở nên nhận thức rõ về những hoàn cảnh trong cuộc sống. Làm sao con có thể nghe tiếng Chúa giữa những thanh âm ồn ào xung quanh con? Xin Chúa ban ơn để con nhận biết Ngài trong những điều bé nhỏ, và luôn trung thành đi trên con đường của Ngài hàng ngày. Con xin dâng ngày sống của con để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank the Lord for this morning and become aware of the context in which you live. How can I hear the voice of God amid the noise around me? Ask the Lord for help to recognize him in the details and remain committed to his path every day. Offer your day for the intention of Pope Francis. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Trở nên môn đệ của Chúa Kitô là một lựa chọn tự do và có ý thức, được tạo thành bởi tình yêu mà điều ấy đòi hỏi ta một sự nhanh nhẹn và quyết đoán. Rất nhiều lần ta bắt gặp những con người lạnh lùng và thiếu nhân đạo, và chúng ta sẽ gặp những lúc mà phải quyết định giữa việc trôi theo dòng chảy đó hay lội ngược dòng, giữa việc phớt lờ đi tiếng Chúa mời gọi hay đáp lại bằng tiếng “Xin vâng”. Con muốn bước theo Ngài và phụng vụ Ngài, con sẽ trở nên một môn đệ của Chúa Giê-su (ĐGH Phanxicô). Những lựa chọn nào bạn đã quyết định trong ngày hôm nay? Hãy nhận thức rõ về sự lựa chọn đó và bày tỏ nó bằng hành động yêu thương đến mọi người.

WITH JESUS DURING A DAY

“Being disciples of Christ is a free and conscious choice, made by love, which requires promptness and decision. Many times we meet indifferent and dehumanized people, and we reach the point where we must decide between following the current or sailing against it, between ignoring God’s call or responding with a ‘Yes.’ I want to follow you and serve you, I will be a disciple of Jesus!” (Pope Francis). What option have you chosen today? Be aware of your choice and reflect it with acts of love towards others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhắm mắt lại và hít thở một hơi thật sâu. Con đang cảm thấy thế nào lúc này? Xin Chúa biểu lộ cho con thấy những điều nhỏ bé nhất trong ngày hôm nay. Có những khoảnh khắc nào thực sự ý nghĩa đối với con? Con dừng lại trong vài khoảnh khắc để cảm tạ và hồi tâm những điều ấy? Con bắt đầu ngày mai bằng việc nhớ đến những yêu thương con được đón nhận và con có thể lan truyền yêu thương ấy đến với mọi người. Kính Mừng….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close your eyes and take a deep breath. How do you feel in this moment? Ask Jesus to show you the little details of today. What moments were significant for you? Stop a moment to give thanks and meditate on those details. Begin tomorrow by remembering the love you have received, so that you can give it to others. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.