Tông Đồ Cầu Nguyện – Ngày 30-10 Sáng

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì Chúa Nhật mới này. Con đặt các kế hoạch của con trong tay Ngài và phục vụ Ngài. Lời Chúa cho con thấy rằng Thiên Chúa giải cứu con và làm cho con trở thành khí cụ cứu rỗi người khác. “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” (Lc 19,1-10). Trong việc làm hàng ngày, con có nhìn anh chị em con với lòng thương xót, hay con cảm thấy mình là người phán xét cuộc sống của những người xung quanh? Với thái độ yêu thương, xin Chúa cho con biết mở rộng cánh cửa, để Giáo hội luôn là điểm hẹn của mọi người. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING
Lord, thank you for this new Sunday. I put my plans in your hands and I am at your service. The word shows me that God rescues me and makes me an instrument of salvation for others. “Zacchaeus, come down quickly, for today I must stay at your house” (Lk 19: 1-10). In my daily acts, do I look with mercy on my brothers, or do I feel like I am a judge over the lives of those around me? With an attitude of love, let me be an open door, so that the Church is always a meeting place for everyone. Our Father

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con đặt các hoạt động và suy nghĩ của mình sang một bên hầu dừng lại để nghe Chúa nói với trái tim con. Con cảm thấy mình là một phần cơ bản của Hội Thánh không? Con có hiểu rằng dù ở bất cứ nơi đâu, con luôn là một phần của Hội Thánh? Con nhớ lời của ĐGH Phanxicô cầu xin Chúa giúp con biết sống gần gũi với anh em của mình: “Chúng ta có cơ hội trở thành một Giáo Hội của sự gần gũi, không chỉ bằng lời nói, mà bằng sự hiện diện, thiết lập mối liên kết lớn hơn của tình bạn với xã hội và với thế giới.” Con bắt đầu lại với buổi chiều của mình để cố gắng gần gũi và thân thiện hơn với anh chị em mình.

WITH JESUS DURING THE DAY
I put my activities and my thoughts aside to pause allowing God to speak to my heart. Do I feel like a fundamental part of the church? Do I understand that I am part of the church wherever I am? I remember the words of Pope Francis asking God to help me be close to my brothers: “We have the opportunity to be a Church of closeness that, not only with words, but with presence, establishes greater bonds of friendship with the society and with the world.” I restart my afternoon trying to be closer and more friendly with others.
— ∞ + ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Kết thúc ngày sống, con dâng lời tạ ơn bởi biết bao điều đặc biệt mà con đã nhận lãnh hôm nay. Con nhìn lại những người con gặp, và xem đã để lại cho con những gì? Các cuộc trò chuyện diễn ra như thế nào? Con có sẵn lòng với những người cần con không? Liệu con có biết dành ưu tiên cho anh chị em mình chăng? Con có nhớ mục đích và ý cầu nguyện trong tháng này không? Con ở lại nói chuyện với Chúa một lúc và mong Ngài giúp đỡ con trong ngày mai. Kính mừng Maria.

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close your day, and give thanks for a special grace you may have received. Review today’s encounters. What did they leave you? How were the conversations? Were you available to those who needed you? Did you give priority to your brother or sister? Did you keep in mind your purpose and intention for the month? Stay talking with the Lord for a while and ask for help for tomorrow. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao