Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 31/05/2022

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con chào đón ngày mới hôm nay với niềm hân hoan khi bà Elisabet được Đức Maria thăm viếng. “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? (Lc 1,43). Với lòng đơn sơ, Đức Maria ‘mang’ Thiên Chúa đến nhà bà Elisabet, mẹ mang sứ điệp cứu độ. Hôm nay, xin cho con biết cố gắng trở nên một thông điệp của tình yêu cho những người khác, mang Thiên Chúa đến bất cứ nơi đâu qua nụ cười, sự lắng nghe và lòng hiếu khách của con; Ước gì những ai gặp con hôm nay đều có thể cảm nhận được rằng Chúa viếng thăm họ. Con cầu xin Đức Maria cho người trẻ trở nên lời tuyên xưng của Đức Giêsu Kitô qua đời sống của họ. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome this new day with the joy with which Elizabeth received Mary’s visit. “Who am I that the Mother of my Lord should come to see me? (Lk 1:43). With simplicity, Mary “carried” the Lord to Elizabeth’s house; she was the bearer of a message of salvation. Today, try to be a message of love for others, bringing the Lord to wherever you go. Smile, listen, welcome your brothers and sisters; may those who meet you feel that it is the same Christ who visits them. Ask Mary that young people be an proclamation of Jesus Christ with their lives. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Thư giãn giữa ngày sống hôm nay: khép lại tháng 5, tháng mà chúng ta đào sâu trong ý cầu nguyện cách riêng cho người trẻ để họ tiến tới về đức tin và phục vụ như Đức Maria. Hãy giữ lời cầu nguyện cho người trẻ và trở nên nguồn trợ giúp và khích lệ khi họ tìm kiếm sự giúp đỡ từ con. “Cuộc đời của con phải nên sự tiên báo về Thiên Chúa hầu dẫn đưa người khác đến cùng Người, để lại dấu ấn trong thế gian này, dấu ấn độc nhất mà chỉ có con có thể để lại” (ĐGH Phanxicô). Con hãy trở lại ngày sống hôm nay với mục đích trở nên lời công bố về Nước Trời cho những người khác.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break in the day: close out the month in which we have deepened the prayer intention in favor of young people so that they forge a courageous faith and service like that of Mary. Keep praying for young people and be for them support and encouragement when they reach out for your help. “Your life must be a prophetic movement that drives others, that leaves a mark on this world, that unique mark that only you can leave” (Pope Francis). Return to the day with this purpose of being a proclamation of the kingdom for others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng lại với những bận tâm và chú ý vào hơi thở của mình. Con nhìn lại ngày sống, qua những cuộc gặp gỡ mà mình đã trải qua, từng người một. Cuộc gặp nào là quan trọng nhất đối với con và tại sao? Con cảm thấy như thế nào? Cuộc gặp gỡ đó để lại điều gì trong con? Hãy viết xuống những gì con khám phá ra và đưa ra một quyết tâm để những cuộc gặp tiếp theo sẽ giúp con thêm trưởng thành hơn. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm your thoughts and notice your breathing. Go through the day through the encounters you have experienced, person by person. What meeting has been the most important for you and why? How did you feel? What did that meeting leave you with? Write down what you discover and make a resolution so that the next encounters you have will help you grow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao