Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 31/07/2022

 

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay chúng con mừng lễ kính Đấng sáng lập Dòng Tên, Thánh Inhaxiô thành Loyola. Chúng con hiệp nhau dâng lời cảm tạ với nhiểu người đang sống trong tinh thần và linh đạo của Linh Thao, nguồn cảm hứng của Đường Con Tim, hành trình hình thành của Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của ĐTC Phanxicô, đã mở ra cho chúng con sứ mạng về lòng thương xót trên toàn thế giới. Chúng con cảm tạ những tu sĩ Dòng Tên đã giúp sứ mạng này để họ trở nên những người đồng hành cùng Chúa Giê-su trong sứ mạng cứu rỗi các tâm hồn. Nguyện xin Chúa ban cho các Ngài sức mạnh và sự an ủi. “Anh em cứ xin thì sẽ được” (Lc 11,1-13). Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Today we celebrate the founder of the Society of Jesus, Saint Ignatius of Loyola. Give thanks together with so many people who live in the spirit and dynamics of the Spiritual Exercises, the inspiring source of The Way of the Heart, the formation itinerary of the Pope’s Worldwide Prayer Network that opens us to a mission of compassion for the world. Give thanks to the Jesuits who help this mission so that the Lord may make them companions of Jesus in the mission of helping souls. We ask for them strength and consolation. “Ask and it will be given to you” (Lk 11:1-13). Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong giờ nghỉ ngơi ban chiều, con cầu nguyện theo lời kinh dâng hiến của Thánh I-nhã đã để lại cho chúng con: “Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con, lạy Chúa, con xin dâng lại Chúa hết thảy. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng, vì được như thế là đủ cho con” Con đọc chậm rãi, cảm nếm tình yêu và lòng can đảm mà Thánh I-nhã đã dâng hiến mạng sống cho Chúa, mong rằng Ngài cũng nhận lãnh như khi phục vụ theo chuẩn mực của mình. Xin cho con biết cầu nguyện theo lời kinh dâng hiến này.

WITH JESUS DURING THE DAY

In the afternoon break, we pray the prayer of surrender that Saint Ignatius has left us: “Take, Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, and my entire will, All I have and call my own. You have given all to me. To you, Lord, I return it. Everything is yours; do with it what you will. Give me only your love and your grace, that is enough for me.” Say it slowly, internally savoring the love and courage with which Ignatius offered his life to the Lord, hoping that He would receive it as under the service of his standard. Make this prayer yours.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con chắp đôi bàn tay để khép lại ngày hôm nay và cảm tạ Cha vì những điều con đã sống. Con nhìn lại một tháng đã qua và nhận ra những khoảnh khắc con cảm thấy được trọn vẹn. Con đã sống theo ý chỉ cầu nguyện như thế nào? Con học được điều gì? Con đã gieo trồng điều gì nơi những anh chị em mình? Con đã biểu hiện được những tài năng nào? Liệu con đã chia sẻ được sứ mạng của mình với những anh chị em khác? Con cảm tạ Cha vì những lời cảm ơn con nhận được. Con xin dâng những lo âu lên cho Chúa Cha và chuẩn bị để bắt đầu một thử thách mới trong tháng sắp tới đây. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take in your hands the day that ends to thank what has been lived. Review this month and recognize the moments in which you have felt whole. How have you lived the prayer intention? You learned? What did you sow in your brothers? What talents were you able to display? Have you shared the mission with other brothers? Thank you for the thanks received. Deliver your concerns to the Father and prepare to start a new challenge in this mission next month. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao