Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 31/10/2022


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

 

Con hân hoan đón tuần mới đang mở ra trước mắt con. “Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14,13-14) Bí Tích Thánh Thể, bàn tiệc tình yêu, là lời mời gọi tuyệt vời nhất. Vậy, con rước Chúa Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể bao lâu một lần? Lạy Chúa, xin giúp con mở lòng với những người nghèo khổ mà con gặp gỡ. Ước gì việc tham dự Thánh Lễ trổ sinh những hoa trái của tình bác ái huynh đệ trong con. Tuần này, con dâng Thánh Lễ của mình để cầu cho toàn thể Giáo Hội được gìn giữ trong đức tin và trung thành loan báo Tin Mừng. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I open my eyes and welcome this new week with joy. “Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind; blessed indeed will you be because of their inability to repay you” (Lk 14: 13-14). The Eucharist, a banquet of love, is the best of invitations. How often do I go to receive Jesus in the Eucharist? Lord, help me to be open to the poor who cross my path, and may participation in Mass bear the fruits of brotherly love in my life. I offer my Eucharist this week so that in the whole Church we persevere in fidelity to the Gospel. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

 

Con dừng lại để nhìn về ngày đã qua. Con có giữ sự sẵn sàng trong tâm trí con không? Con nhớ rằng con là một phần tử của Giáo Hội. Vì thế, xin Chúa Thánh Thần giúp con phân định những hành động của con, để chúng là biểu hiện của sự hiệp nhất chứ không phải là chia rẽ. “Đúng vậy, Chúa Thánh Thần cần đến chúng ta. Hãy lắng nghe Ngài, lắng nghe tiếng con tim mình. Đừng đẩy ai ra ngoài. Đừng bỏ lại ai phía sau.” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, xin cho con có thể góp phần vào việc dựng xây một Giáo Hội hiệp hành và bước đi cùng nhau trên con đường sự sống mà Chúa đã tặng ban. Với tâm tình đó, con trở lại với công việc thường ngày.

WITH JESUS DURING THE DAY

I pause to see how my day is going. Have I kept my offer in mind? Let us remember that we are all part of the church. Let us ask that the Holy Spirit help us to discern our acts so that they are of unity and not of division. “It is true: the Holy Spirit needs us. Listen to it, listening to yourself. Don’t leave anyone out or behind.” (Pope Francis). Let us pray that we can build synodality and walk together this life that is given to us. I continue my activities with this in mind.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Khép lại ngày cuối cùng của tháng, con nhìn lại tất cả những gì đã trải qua và những người con đã gặp gỡ. Những ai đã cho con được thấy gương mặt đầy thương xót của Thiên Chúa Cha? Những ai con muốn cám ơn? Con đã trở nên chứng nhân tình yêu cho những người xung quanh mình chưa? Con có nhớ đến ý chỉ hàng tháng của ĐGH trong những lời cầu nguyện dâng ngày của mình không? Xin tha thứ cho những lúc con chẳng hoà điệu cùng trái tim hay thương xót của Chúa trong tình đoàn kết, bác ái huynh đệ, lắng nghe, cởi mở và phân định. Xin giúp con đón chào ngày mai, khởi đầu của một tháng mới, với lòng sẵn sàng đón nhận sứ mạng Chúa Giêsu giao phó cho con. Trong tâm tình đó, xin Chúa giúp con đặt ra một mục tiêu mới cho tháng tới. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close this month in prayer. Review all that you experienced and the people you met. Think of those who were the merciful face of the Father to you . Who do you want to thank? Did you witness to those around you that love? Did you take into account the prayer intention of the month in your daily offering? Ask forgiveness for what was not in tune with the compassionate Heart of Christ in his solidarity, fraternity, listening, openness, and discernment. Tomorrow begins a new month in availability to the mission that Jesus entrusts to you. Now write down a new goal for next month. Hail Mary.

 

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao