[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 7-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hãy bắt đầu ngày mới bằng việc nhìn thấu trái tim mình. Liệu trái tim ấy có giàu lòng thương xót như trái tim Chúa Giê-su? “Đây là một vấn nạn của thế giới, về những người trẻ bị lãng quên. Họ không có việc làm, không có lý tưởng nào để theo đuổi. Rất nhiều người trong số họ đã phải chạy trốn, phải di cư đến những quốc gia khác. Giới trẻ ngày nay thường bị loại bỏ, và chúng ta không thể nào khoan thứ.” (ĐGH Phanxicô). Con xin dâng ngày sống hôm nay và cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
Begin your day looking at your heart. Is it compassionate, like Christ’s? “This is the drama of the world: that young people are often discarded. They have no job, they have no ideal to follow… So many young people must flee, emigrate to other lands … Young people today are often discarded material and this we cannot tolerate” (Pope Francis). Offer today for the intentions of the Pope. Our Father…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Chúa Giê-su lắng nghe mọi người, nhìn ngắm và sẻ chia cùng họ. Bằng cách này, Ngài đã hoàn tất sứ mệnh lòng thương xót của mình. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện bằng cả trái tim: “Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài chỉ đường dẫn lối cho con”. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếng Chúa, nhìn ngẫm và sẻ chia.
WITH JESUS DURING A DAY
Jesus listened to others, watched them and shared with them. In this way he fulfilled his mission of compassion. Pray from your heart: “Jesus, show me the way.” Listen to God, watch and share.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Hãy để trái tim được tĩnh lặng và ngẫm nghĩ về những gì đã trải qua. Ngay bây giờ bạn như thế nào? Bạn muốn dâng lời tạ ơn vì điều gì? Hãy thu gom tất cả mọi cảm xúc trong suốt ngày hôm nay và tìm ra những khoảnh khắc mà bạn đã cư xử với lòng biết ơn, lòng nhân từ, niềm vui và lòng thương xót. Những cuộc trò chuyện của bạn như thế nào? Hãy cảm tạ Thiên Chúa vì những khi bạn được trở thành một người hòa giải. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Recover stillness in your heart and reflect on what has passed. How are you doing right now? What do you want to give thanks for? Collect your feelings throughout the day and discover the moments in which you have acted with gratitude, benevolence, positivity, joy and mercy. How have your conversations been? Give thanks to God for the times when you were a peacemaker. Hail Mary…
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.