[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 8-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Bạn hãy bắt đầu cuộc hành trình của mình với ý niệm: “Thiên Chúa ở cùng bà”, như khi xưa Người ở cùng Đức Maria vậy. Trong suốt Mùa Vọng, chúng ta dọn mình cách đặc biệt để đón rước Chúa, Ngài sẽ ở cùng chúng ta. Bạn sẽ làm việc đó như thế nào trong hôm nay? Xin dâng lên Chúa hết thảy mọi việc làm cùng những lời cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng, cho những người trẻ có thể đối mặt với cuộc sống bằng lòng tin cậy của Mẹ Maria. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
Start your journey with this thought: “The Lord is with you”, as he was with the young Mary. During Advent we prepare especially to receive God, who is with us. How are you going to do that today? Offer your works and prayers for the intentions of the Pope, so that many young people can face life with the confidence of Mary. Our Father…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Chúa Thánh Thần luôn thúc đẩy mọi người cộng tác vào sứ mạng của Chúa Giêsu. Các Kitô hữu tiên khởi đã tìm ra cách xây dựng cộng đoàn bằng cách truyền rao Tin Mừng và thực thi sứ mạng được trao phó. Trong số họ, Đức Trinh Nữ Maria thật nổi bật khi luôn sẵn lòng cộng tác với lời thưa “Xin Vâng”.
Hãy nguyện xin với Mẹ cho bạn biết cách noi gương Mẹ, luôn sẵn sàng để Chúa mời gọi bạn ngay hôm nay.
WITH JESUS DURING A DAY
The Holy Spirit always inspires people to collaborate with the mission of Jesus. The first Christians found a way to build community by carrying the Good News of the Kingdom and fulfilling the mission entrusted to them. Among them, the Virgin Mary stands out, always willing to collaborate with her “Yes.” Ask her to know how to imitate her availability so that you are also available to what God wants to ask of you today.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Hãy dâng lời cảm tạ khi ngày đang dần tàn. Dừng lại đôi chút để trái tim phản tỉnh lại. Ngày sống hôm nay của bạn như thế nào? Nhận biết những khoảnh khắc ân sủng của Chúa, nhìn vào những thời khắc khó khăn, bạn đã có những suy nghĩ nào? Bạn đã có những thái độ nào? Bạn đã trải qua những cảm xúc nào? Trong những lúc khó khăn, hãy rèn tính kiên nhẫn và cầu xin Chúa nâng đỡ bạn, đừng để những suy nghĩ tiêu cực dẫn dắt bạn, và đừng từ bỏ những ý định ngay lành. Hãy làm mọi việc tốt hơn vào ngày mai. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks for the day that ends. Pause to reflect in your heart. How was your day? Appreciate the moments of God’s grace. Look at the moments of difficulty. What thoughts did you have? What attitudes did you have? What feelings did you experience? In moments of difficulty, cultivate patience, ask God for help, do not be guided by dark thoughts and do not abandon your good purposes. Resolve to do better tomorrow! Hail Mary…
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.