Vui mừng khôn siết (Chúa Nhật, Chúa Hiển Linh)

LỜI CHÚA Mt 2,1-12

1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”

3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.” 7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”

9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch CGKPV)

SUY NIỆM

Khi sai Người Con xuống thế làm người,

Thiên Chúa có cách giúp người ta nhận ra mầu nhiệm.

Ngài có cách giúp các mục đồng nhận ra Đấng Kitô.

Một vị thiên sứ đã hiện ra với họ giữa đêm khuya,

cho họ dấu hiệu về một trẻ sơ sinh bình thường,

được quấn tã, nằm trong máng cỏ,

và cho họ biết nơi họ cần đến để gặp Đấng Cứu độ.

Thiên Chúa biết cách loan báo tin mừng về Con của Ngài.

Tin mừng quá đỗi lớn lao khiến các mục đồng hối hả,

lập tức lên đường tới Belem.

Họ không dâng cho Chúa lễ vật gì,

nhưng đã loan báo tin mừng cho những người hiện diện.

Họ trở về, môi không ngớt lời tôn vinh ca tụng Thiên Chúa.

Nhưng Thiên Chúa không chỉ loan tin mừng cho mục đồng,

là những người Do-thái nghèo khổ và ít học.

Ngài còn loan báo cho các dân tộc ở Phương Đông,

cho dân ngoại ở Ả-rập, Babylon hay Ba-tư xa xôi.

Ngài loan báo cho các nhà chiêm tinh ở Phương Đông,

là những người học thức, giàu sang, quyền thế.

Thiên Chúa không sai một vị thiên sứ xuất hiện từ trời,

Nhưng Ngài lại dùng chính bầu trời để trò chuyện với họ.

Đối với các nhà chiêm tinh, bầu trời là một quyển sách,

nơi đó ẩn chứa bao bí ẩn và mầu nhiệm thiêng liêng.

Thiên Chúa đã loan báo tin mừng cho họ

khi cho mọc lên một ngôi sao lạ trên bầu trời,

ngôi sao báo cho biết sự chào đời của một vị Tân Vương. 

Ngôi sao lạ không hẳn là một ngôi sao rực rỡ, ai cũng thấy.

Hêrôđê và những người ở Giêrusalem đâu nhận ra nó.

Những nhà chiêm tinh khi đọc được ý nghĩa của ngôi sao,

Họ đã mau mắn lên đường như các mục đồng,

bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm vị tân vương.

Hẳn đây là một chuyến đi cần nhiều chuẩn bị kỹ lưỡng,

vì đường dài cả ngàn cây số, với bao vất vả hiểm nguy.

Họ háo hức đi với nhau thành một nhóm bạn.

Bóng dáng của ngôi sao lạ định hướng cho họ bước đi.

Chắc không phải lúc nào ngôi sao cũng hiện lên rõ ràng,

nên họ phải tiến bước trong ánh sao khi mờ khi tỏ.

Họ cứ đi vào ban đêm, trong một thời gian dài.

Mắt không ngừng ngước lên, lòng tràn đầy hy vọng.

Ngôi sao lạ cứ thu hút, lôi kéo, dẫn dắt họ đi,

đưa họ đến tận hoàng cung của vua Hêrôđê Cả.

Họ tưởng đây là nơi sinh ra của Đức Vua người Do-thái.

Nhưng ở đây không có vị vua nào mới sinh cả,

chỉ có các thượng tế và kinh sư, nhờ dựa vào Kinh Thánh

mà biết Đấng Kitô sẽ sinh ra tại Belem (Mt 2,4-5).

Với thông tin quý giá ấy, họ lại lên đường đi Belem.

Ngôi sao lạ vẫn dẫn đường, đưa họ đến tận nơi Hài Nhi ở.

Vui làm sao khi điều họ mong mỏi đã thành sự thật.

Với lòng tin, họ bái lạy Hài Nhi, vị vua ở ngoài cung điện.

Với lòng mến, họ dâng lên lễ vật xứng với bậc quân vương.

Ai cũng biết họ sẽ trở về nước với lòng mãn nguyện.

Thiên Chúa vẫn loan báo tin mừng về Con của Ngài,

cho mọi người, mọi thời, dưới mọi hình thức.

Lễ Hiển Linh là lễ con người được Chúa lôi kéo.

Có những cách lôi kéo có vẻ khiếm khuyết, tầm thường…

nhưng lại có thể chạm được vào một văn hóa, một dân tộc.

Có những biến cố Ngài cho xảy ra chạm đến lòng người.

Thiên Chúa lôi kéo mọi người về với Đức Giêsu (Ga 6,44-45)

bằng trăm ngàn lối nẻo, siêu nhiên và tự nhiên.

Không phải lúc nào cũng có một ngôi sao lạ trên bầu trời,

nhưng luôn có một ánh sáng lạ ở trong lòng thôi thúc.

Cần tìm ra những ánh sáng lạ Chúa ban hôm nay,

và cuộc sống của chúng ta cũng phải thành một ánh sáng lạ.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa Kitô, xin ở với con.

Chúa Kitô ở trước con, Chúa Kitô ở sau con.

Chúa Kitô ở trong con,

Chúa Kitô ở dưới con, Chúa Kitô ở trên con.

Chúa Kitô ở bên phải con, Chúa Kitô ở bên trái con,

Chúa Kitô nơi con nằm, Chúa Kitô nơi con ngồi,

Chúa Kitô nơi con đứng.

Chúa Kitô ở trong tim mọi người nghĩ về con,

Chúa Kitô ở trong mắt mọi người thấy con,

Chúa Kitô ở trong mọi người nghe con.

Ơn cứu độ thuộc về Chúa.

Ơn cứu độ thuộc về Chúa Kitô.

Lạy Chúa, xin ơn cứu độ của Chúa ở mãi bên chúng con.

                                               Thánh Patrick (389-461)

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc