Xin dạy chúng con cầu nguyện (6.10.2021 – Thứ tư Tuần 27 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T4T27TNL_LC11_1_4.mp3   Lời Chúa: Lc 11, 1-4 Một hôm, Ðức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông”. Người bảo các ông: “Khi cầu …

The post Xin dạy chúng con cầu nguyện (6.10.2021 – Thứ tư Tuần 27 Thường niên) appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.