Ý Cầu Nguyện Tháng 06 Của Đức Giáo Hoàng

50 phút trước
___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện

17 Lượt xem


🍀🍀Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GI
ÁO HOÀNG🍀🍀

⏰THÁNG 6, 2021⏰

Ý Truyền Giáo – Cầu Cho VĐẹp của Hôn Nhân

Xin cho các bạn trẻ đang chuẩn bị kết hôn, với sự giúp đỡ của cộng đoàn Ki-tô hữu, được lớn lên trong tình yêu với lòng quảng đại, chung thủy và kiên nhẫn.