Yêu tha nhân như chính mình (31.10.2021 – Chúa nhật 31 thường niên năm B)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN31TNB_MC12_28_34.mp3 Lời Chúa: (Mc 12,28b-34) 28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Ðức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Ðức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” 29 Ðức Giêsu trả lời: …

The post Yêu tha nhân như chính mình (31.10.2021 – Chúa nhật 31 thường niên năm B) appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.